master psychomotorische therapie

Inhoud opleiding

De master PMT leidt op tot master psychomotorisch therapeuten die voldoen aan de eisen van de huidige wereld van Gezondheidszorg, (Passend) Onderwijs en Welzijn.

De eisen van het werkveld, verwoord in de beroepscompetenties, en de visie op het beroep bepalen mede het onderwijs.  

Drie pijlers, vijf competenties

Binnen de drie pijlers van de opleiding (psychomotorisch handelen, professioneel leiderschap en praktijkgericht onderzoek) wordt er gewerkt aan vijf competenties van de opleiding, namelijk vakbekwaam:

 • Construeren
 • Analyseren
 • Integreren
 • Innoveren
 • Positioneren

Elke competentie kent een micro-(uitvoerend), meso-(coördinerend/ organisatie) en macroniveau (leidend) en heeft betrekking op alle aspecten behorend bij het beroep psychomotorische therapie.

Bij aanvang van de master Psychomotorische Therapie zet je je eigen leervragen uit de praktijk om in leerdoelen. Deze leerdoelen koppel je aan verschillende leeruitkomsten en de vijf beroepscompetenties uit de masteropleiding, zodat er een directe wisselwerking tussen opleiding en jouw werksituatie wordt gecreëerd.

Modules, masterclasses en onderzoek

Het curriculum van de Master PMT wordt modulair en daar wordt geflexibiliseerd aangeboden. De master PMT kan als (tweejarig) mastertraject of als modulair aanbod worden gevolgd. Indien enkel bepaalde modulen worden gevolgd in het kader van bij- en nascholing ontvang je geen masterdiploma.

 • verdieping van kennis, methodische en therapeutische vaardigheden
 • persoonlijke en professionele ontwikkeling middels reflectie
 • profileren als inhoudelijk en vaardig PMT'er
 • gebruiken en opbouwen van evidence

Na de master Psychomotorische Therapie

Heb je je professionele attitude als psychomotorisch therapeut doorontwikkeld. Je kunt:

 • ter plekke complexe klinische situaties analyseren, passende arrangementen ontwerpen en deze aanbieden met op de cliënt afgestemde interventies 
 • je wetenschappelijke literatuur gebruiken ten behoeve van je therapeutisch handelen 
 • je therapeutische interventies onderbouwen en verantwoorden
 • jezelf als master psychomotorisch therapeut schriftelijk en mondeling bevlogen en onderbouwd in de markt zetten
 • je het belang van psychomotorische therapie aantonen middels een praktijkgericht onderzoek

PMT'ers in discussieDeskundige docenten én psychomotorisch therapeuten

Onze docenten en supervisors kunnen putten uit jarenlange praktijkervaring en zij beschikken hierdoor over veel vakspecifieke kennis die zij inzetten ten behoeve van ons onderwijs. Diverse docenten van de master Psychomotorische Therapie zijn direct betrokken bij de beroepsorganisatie (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) én leveren regelmatig een actieve bijdrage aan werkgroepen en/of studiedagen.

Samenwerking met lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Diverse masterdocenten zijn gepromoveerd of werken in een promotietraject. Diverse docenten dan ook bij het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn. Dit lectoraat verricht binnen Windesheim aan PMT-gerelateerd praktijkgericht onderzoek. Je kunt als masterstudent binnen dit lectoraat ook meewerken aan een groter (promotie)onderzoek op het vlak van psychomotorische therapie.

Lees meer over Bewegen, Gezondheid en Welzijn en de rol van psychomotorische therapie daarbinnen

NVAO-accreditatie

De master Psychomotorische Therapie in deeltijd is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd en beoordeeld op diverse punten als ontwikkelingsgerichtheid en een op onderzoek gerichte innovatiepotentie. Daarmee voldoen we aan eisen ten aanzien van programma, personeel en opleidingsspecifieke voorzieningen.

Deze masteropleiding werd in de Keuzegids Masters 2018 (bij aanverwante masteropleidingen Fysiotherapie) goed beoordeeld en behaalde plussen op de studentoordelen: inhoud, docenten en praktijkgerichtheid.

Certificering

Heb je deze master afgerond, dan ontvang je een getuigschrift en mag je de titel Master Psychomotorische Therapie (Master Psychomotricity) voeren.

De master Psychomotorische Therapie in een flexibele en modulaire vorm

De master Psychomotorische Therapie is sinds vorig jaar in vernieuwde vorm beschikbaar. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om je werk als psychomotorisch therapeut, je masterstudie en jouw privésituatie beter op elkaar af te stemmen. Er wordt rekening gehouden met de kennis en ervaring die je inbrengt en diverse modules kun je als losse cursus volgen, zodat je zelf de regie hebt op je studietraject.