Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Praktijk

In deze deeltijdstudie verbind je theorie direct met de praktijk: je integreert werk en studie op je (leer)werkplek en volgt activiteitspractica en praktijklessen.

Praktijkopdrachten

Tijdens deze deeltijdopleiding voer je praktijkopdrachten uit binnen de setting van jouw (leer)werkplek, zoals het observeren van cliënten die deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Je observeert en beschrijft de nodige therapeutische en/of agogische vervolgstappen.

Praktijklessen en activiteitspractica

WeerbaarheidIn methodische of therapeutische werkplaatsen verbreed je je (vak)methodische kennis en je werkt aan het verbeteren van je bewegings- en therapeutische vaardigheden. Hierbij valt te denken aan gespreks- en observatievaardigheden, maar ook aan het toepassen van interventies op gedrag. Daarnaast richt je je tijdens activiteitspractica op verschillende activiteiten in de vorm van sport en spel, zoals (veld)sport, atletiek, turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging en zwemmen. De praktijkonderdelen worden zowel binnen als buiten gegeven en je onderbouwt ze aan de hand van de verschillende theorieën die je tijdens de opleiding bestudeert. Zo koppel je de praktijk van bewegen aan de theorie van bewegen.