Social Work

Na je opleiding

Na afronding van de opleiding Social Work kun je werken met verschillende doelgroepen in verschillende werkvelden.

Inge Gerloos vertelt over haar beroepAls sociaal werker is het leven nooit saai. Je ontmoet veel verschillende mensen, uit verschillende culturen, van alle leeftijden en in de meest uiteenlopende situaties. Bij het stimuleren van de zelfredzaamheid van mensen vervul jij een sleutelrol.

Na de opleiding Social Work kun je bijvoorbeeld aan de slag als jeugd- en gezinswerker. Net als Inge.
Bekijk het filmpje!

Mensen verbinden

Kenmerkend aan sociaal werkers is dat ze een kei zijn in het verbinden. Ze weten hoe ze mensen met elkaar, met hun netwerk én hun omgeving kunnen verbinden. Ze hebben lef en weten van aanpakken. Sociaal werkers helpen mensen om op eigen benen te staan en mee te doen in de samenleving. Past dat bij jou?

Beroepen in het werkveld van Social Work

Sociaal werker: werken met kinderen en jeugdigen

● Je staat ouders en kinderen bij als er sprake is van gezinsproblemen, bijvoorbeeld door een echtscheiding of onveilige situatie.
● Je geeft opvoedkundige tips aan ouders van een kind met autisme hoe ze hun dochter of zoon het beste kunnen opvoeden.
● Je werkt als opvoedingsondersteuner op een school en zorgt ervoor dat kinderen met ontwikkelingsproblemen toch hun talenten kunnen volgen.
● Je werkt als gezinsvoogd voor kinderen die uit huis zijn geplaatst.
● Je werkt als jeugdreclasseerder met jongeren die een delict hebben gepleegd.

Sociaal werker in de zorg

● Je begeleidt mensen met psychosociale problemen.
● Je begeleidt jongeren met een verstandelijke of lichamelijke handicap in een woongroep.
● Je begeleidt mensen in het (weer) deelnemen aan de samenleving of zelfstandig wonen.
● Je werkt in een justitiële inrichting met delinquenten.
● Je begeleidt mensen met verslavingsproblemen.

Sociaal werker in de wijk

Als sociaal werker in een sociaal wijkteam coördineer je de samenwerking tussen hulpverleners in een probleemgezin.
● Je begeleidt vrijwilligers die mensen helpen. 
● Je initieert een project tegen de eenzaamheid van mensen.
● Je geeft advies over allerlei voorzieningen.
● Je begeleidt iemand met schulden om zijn financiële situatie weer op orde te krijgen.
● Je begeleidt vluchtelingen bij het vinden van een plaats in de Nederlandse samenleving. 
● Je signaleert problemen als gevolg van sociale ongelijkheid of het niet respecteren van mensenrechten
● Je regelt in een wijk dat hangjongeren en buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan.

Kansen op de arbeidsmarkt

De kansen op de arbeidsmarkt zijn goed. Volgens een groot jaarlijks arbeidsmarktonderzoek vindt 76% van de afgestudeerden binnen 3 maanden een baan op hbo-niveau. De Contact met mensen van alle leeftijdenwerkgelegenheid in de sector trekt verder aan.
Enkele punten op een rij die je kans op een baan beïnvloeden:

  • Er zijn veel verschuivingen in het werkveld, er vallen functies weg, er komen nieuwe functies bij.
  • Door ontwikkelingen als de vergrijzing en de toestroom van vluchtelingen ontstaan er nieuwe functies binnen het sociaal werk.
  • De komende jaren gaan veel oudere sociaal werkers met pensioen.
  • We plaatsen vacatures op een site voor afgestudeerden. 

Salaris

Sociaal werkers hebben functies met een salaris tussen de € 2.000 en € 4.000,- bruto per maand. Dit is slechts een indicatie en gemiddelde. Het salaris is afhankelijk van je functie, je ervaring en de plek waar je werkt. Soms beginnen sociaal werkers een eigen onderneming, dan kan je salaris meer variëren.

Bron: www.youchooz.nl