Interculturele mantelzorg voor ouderen

Onderzoeksproject (lopend) - Mantelzorg wordt in Nederland steeds vaker met problemen in verband gebracht, terwijl in andere culturen mantelzorg positief lijkt te worden beleefd. Maar wat weten wij eigenlijk van de beleving en werkwijze van mantelzorg in cultureel verschillende groepen in Nederland? En wat is de rol van de professional daarbij?

Deze kwalitatieve studie brengt de beleving van mantelzorg voor ouderen uit verschillende culturen in kaart. Hoe ervaren mantelzorgers yhet geven van goede zorg?

De studie geeft organisaties en professionals in zorg en welzijn inzicht in de beleving en werkwijze bij interculturele mantelzorg. Hierdoor kunnen zij hun aanbod beter afstemmen op de mantelzorgers en ouderen uit verschillende culturen.

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

geen

 Partners

Saxion Hogescholen, Steunpunt Informele zorg Overijssel

 Status lopend