Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Goed Leven met Dementie

  Home / Onderzoek / Goed Leven met Dementie / Meer over het lectoraat Goed Leven met Dementie

  Weten hoe we bijdragen aan een goed leven met dementie?

  De onderzoekers binnen het lectoraat Goed Leven met Dementie hebben veel kennis in huis op het gebied van dementie. Het lectoraat vindt toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk en onderwijs heel belangrijk. Samenwerking met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals voor zorg en ondersteuning en beleidsmakers is daarom een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat we bij het lectoraat doen. Dat betekent samen onderzoek bedenken, uitvoeren, implementeren en al doende leren. Op deze wijze willen we aansluiten bij vragen die in de praktijk leven, en ervoor zorgen dat daar waar dingen anders kunnen ook daadwerkelijk anders gaan. 

  Onze onderzoekslijnen 

  Er liggen veel vraagstukken op het gebied van dementie. Wij vinden het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar dementie te kijken, en op verschillende gebieden te werken aan een goed leven met dementie. De vraagstukken waaraan wij werken, vallen onder de volgende drie onderzoekslijnen: 

  1. De betekenis van een goed leven met dementie
  Dit thema vormt de basis van ons lectoraat. Om een bijdrage te kunnen leveren aan een goed leven met dementie is het immers essentieel om te weten wat een goed leven met dementie inhoudt. Dit onderzoeken wij vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we kiezen voor een breed perspectief op gezondheid en aandacht hebben voor diversiteit. Daarbij kijken we niet alleen naar de uitdagingen die dementie met zich meebrengt, maar juist ook wat er wél kan. We vertalen deze kennis onder andere naar methodieken waarmee mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is. Ook ontwikkelen en implementeren we methodieken waarmee zorg- welzijnsprofessionals mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit hun rol kunnen ondersteunen in het leiden van een goed leven. 

  2. Innovaties in de leef- en zorgomgeving
  Net als voor ieder ander, is het ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers belangrijk om sociale contacten te hebben, te kunnen genieten van betekenisvolle activiteiten, te kunnen participeren in de gemeenschap, gewaardeerd te worden, zich nuttig te maken en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken we innovaties in de leef- en zorgomgeving (bijv. in de wijk, buurt, dagbesteding, verpleeghuis) die dit mogelijk maken, en op die manier bijdragen aan een goed leven met dementie.

  3. Toegang tot en afstemming van zorg en ondersteuning
  Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veelal te maken met verschillende zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers. Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken wij hoe de toegang tot zorg en ondersteuning verbeterd kan worden, met daarbij aandacht voor specifieke groepen zoals mensen met een migratieachtergrond. Ook onderzoeken wij hoe we de samenwerking en afstemming tussen mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals die bij de zorg en ondersteuning betrokken zijn kunnen verbeteren. Zo doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming en wat professionals nodig hebben om optimaal te kunnen inspelen op de zorgvraag van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

  Onze andere activiteiten 

  Naast het coördineren en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten, zijn we ook betrokken bij diverse andere activiteiten. Zo organiseren wij vanuit ons lectoraat bijvoorbeeld meerdere keren per jaar een netwerkbijeenkomst voor professionals en in samenwerking met de gemeente Zwolle netwerkbijeenkomsten voor bestuurders rondom het thema migranten met dementie. Het doel van deze netwerken is om bestuurders en professionals uit verschillende sectoren de mogelijkheid te bieden om de nieuwste kennis en inzichten rondom dit thema uit te wisselen en met elkaar te netwerken. Dit biedt hen de kans om krachten te bundelen en te leren van elkaars expertise en ervaring. Bestuurders en professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en beleid zijn van harte welkom om aan te sluiten. Meer informatie, of wilt u een bijdrage leveren aan één van onze bijeenkomsten? Neem dan contact op met: Gözde Duran via g.duran@windesheim.nl

  Lees hier de verslagen en/of uitnodigingen van eerdere bijeenkomsten:

  Meer weten?

  Wil je meer weten over het lectoraat of ons onderzoek? Neem contact op met lector Simone de Bruin via sr.de.bruin@windesheim.nl of op 088 - 469 75 87

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in