Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Goed Leven met Dementie

Banner image

Netwerkbijeenkomsten

Wil je uitnodigingen van het netwerk Cultuursensitieve Zorg en Dementie ontvangen?

Weten hoe we bijdragen aan een goed leven met dementie?

De onderzoekers binnen het lectoraat Goed Leven met Dementie hebben veel kennis in huis op het gebied van dementie. Het lectoraat vindt toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk en onderwijs heel belangrijk. Samenwerking met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals voor zorg en ondersteuning en beleidsmakers is daarom een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat we bij het lectoraat doen. Dat betekent samen onderzoek bedenken, uitvoeren, implementeren en al doende leren. Op deze wijze willen we aansluiten bij vragen die in de praktijk leven, en ervoor zorgen dat daar waar dingen anders kunnen ook daadwerkelijk anders gaan. 

Onze onderzoekslijnen 

Er liggen veel vraagstukken op het gebied van dementie. Wij vinden het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar dementie te kijken, en op verschillende gebieden te werken aan een goed leven met dementie. De vraagstukken waaraan wij werken, vallen onder de volgende drie onderzoekslijnen: 

1. De betekenis van een goed leven met dementie
Dit thema vormt de basis van ons lectoraat. Om goed leven met dementie te kunnen ondersteunen, is het immers essentieel om te weten hoe het alledaagse leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers eruitziet en wat goed leven met dementie inhoudt. Dit onderzoeken wij vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we kiezen voor een breed perspectief op gezondheid, kijken naar levensvragen en aandacht hebben voor diversiteit. Daarbij kijken we niet alleen naar de uitdagingen die dementie met zich meebrengt, maar juist ook wat er wél kan. We vertalen deze kennis onder andere naar methodieken waarmee mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is. Ook ontwikkelen en implementeren we methodieken waarmee zorg- welzijnsprofessionals mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit hun rol kunnen ondersteunen bij leven met dementie, waarbij we aandacht hebben voor spanningsvelden die ontstaan bij het nastreven en faciliteren van goed leven. Tenstotte willen we binnen dit thema ook werken aan beeldvorming over dementie. Dit omdat beelden van dementie sterk bepalen hoe wij in de maatschappij omgaan met mensen met dementie, en daarmee dus ook hoe wij goed leven al dan niet faciliteren. 

2. Innovaties in de leef- en zorgomgeving
Net als voor ieder ander, is het ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers belangrijk om sociale contacten te hebben, te kunnen genieten van betekenisvolle activiteiten, te kunnen participeren in de gemeenschap, gewaardeerd te worden, zich nuttig te maken en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken we innovaties in de leef- en zorgomgeving (bijv. in de wijk, buurt, dagbesteding, verpleeghuis) die dit mogelijk maken, en op die manier goed leven met dementie ondersteunen.

3. Samenwerking en afstemming in zorg en ondersteuning
Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veelal te maken met verschillende zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers. Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken wij hoe we de samenwerking en afstemming tussen mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals die bij de zorg en ondersteuning betrokken zijn kunnen verbeteren. Zo doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming en wat professionals nodig hebben om optimaal te kunnen inspelen op de zorgvraag van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

4. Doorsnijdende thema's
Mensen met dementie (en hun mantelzorgers) en een migratieachtergrond ervaren uiteenlopende barrières bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Daarmee komt goede afstemming met hun wensen en behoeften in het gedrang. Daarom besteden we binnen alle drie de onderzoekslijnen aandacht aan deze diverse groep. Op die manier willen we eraan bijdragen dat iedereen, ongeacht zijn of haar (culturele) achtergrond, passende zorg en ondersteuning krijgt.
Een ander doorsnijdend thema is het leren en ontwikkelen van zorg- en welzijnsprofessionals. Zorg- en welzijnsprofessionals spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van goed leven met dementie. Hun (bij)scholing sluit alleen niet altijd aan bij wat er nodig is in de dementiezorg. Ook ervaren zorg- en welzijnsprofessionals dat hun organisaties leren en ontwikkelen onvoldoende faciliteren. Door leren en ontwikkelen aan te merken als een doorsnijdend thema, willen wij ervoor zorgen dat inzichten uit projecten uit de drie onderzoekslijnen duurzaam hun weg vinden naar de beroepspraktijk en het onderwijs. Zo willen wij ervoor zorgen dat innovaties die goed leven met dementie ondersteunen sneller worden opgepakt.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat of ons onderzoek? Neem contact op met lector Simone de Bruin via sr.de.bruin@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of op 088 - 469 75 87(opent in nieuw tabblad)