Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Andersoortig materiaal
  • 1 september 2023
  • Goed Leven met Dementie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / OOG-methodiek: cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag bij

OOG-methodiek: cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie thuis

handreiking voor professionals over cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag bij mensen met dementie thuis

Samenvatting

De OOG-methodiek is een handreiking én een training bestaande uit twee dagdelen. De OOG-methodiek ondersteunt professionals bij de vijf aandachtspunten van het cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers. Het gaat om 1) cultuursensitieve basishouding, 2) elkaar ontmoeten, 3) samenspel met mantelzorg, 4) onbegrepen gedrag bespreken en 5) omgaan met crisis. De OOG-methodiek richt zich op mensen met dementie en een migratieachtergrond, maar is breder inzetbaar voor diverse doelgroepen. De volgende materialen zijn beschikbaar: - Handreiking met een beschrijving van de OOG-methodiek voor deelnemers - Powerpointdia’s voor de training - Trainingshandleiding bestaande uit de volgende onderdelen: - Inleiding met achtergrondbeschrijving van hoe de training tot stand is gekomen - Het profiel van de trainer - Beschrijving van de doelgroep van de training - Leerdoelen van de training - Praktische informatie over de organisatie van de training - Voorbeeldinformatie voor het werven van deelnemers - Opzet van de training met voorbeeld draaiboek - Beschrijving van de werkvormen van de training - Reflectieformulieren voor de deelnemers per dagdeel - Feedbackformulieren over de training - Voorbeeldcertificaat om na afloop uit te reiken aan deelnemers - IJsbrekerkaartjes - Ansichtkaart voor jezelf - Zelfscan OOG-methodiek waarmee deelnemers zichzelf kunnen scoren op hun cultuursensitieve competenties op basis van de aandachtspunten uit de OOG-methodiek - Filmpjes: kennisclip OOG-methodiek (6.37 min), teaser OOG-methodiek (1.19 min.) - Implementatiehandleiding - TVZ artikel over de OOG-methodiek met kennistoets [van der Meer, 2023 DOI https://doi.org/10.1007/s41184-023-1826-9 - Geron artikel 'Het bespreken van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en een migratieachtergrond’ (Van der Kaaij e.a., 2022) https://gerontijdschrift.nl/artikelen/het-bespreken-van-onbegrepen-gedrag-bij-mensen-met-dementie-en-een-migratieachtergrond/

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Geraldine Visser
  • Serena van der Kaaij
  • Jet van der Meer
  • Judith Huis in het Veld
  • Leontine Groen-van de Ven