Goed leven

Een holistische visie op ouder worden

Vanuit G-OUDLAB i.s.m. Toegepaste Gerontologie is een eerste aanzet gedaan voor een framework voor Goed Leven (of: Goed Ouder Worden) waarin via een holistische kijk naar ouder worden gekeken wordt. Dat gaat verder dan nu vaak het geval is in individuele zorg- en hulpverlening. Dit framework wordt momenteel toegepast binnen Toegepaste Gerontologie en is uitgangspunt binnen G-OUDLAB-projecten.

In zorg- en welzijnsland is een verschuiving te zien in de benadering van gezondheid. Positieve Gezondheid is een begrip dat steeds meer omarmd wordt. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Met die benadering wordt gekeken naar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om daarin zoveel mogelijk eigen regie te voeren (www.iph.nl).

Gerontologisch perspectief

In de (toegepaste) gerontologie ligt de focus daarbij niet alleen op de gezondheid en kwaliteit van leven van een individu, maar een betekenisvol of goed leven in de context/omgeving waarin die persoon leeft en welke diensten/producten dat kunnen faciliteren. En, de bijdrage die iemand zelf kan leveren. Die persoon kan zowel kwetsbaar als vitaal zijn en dus hoeft er geen sprake te zijn van een hulp- of zorgverlenersrelatie. Het gaat om een goede balans tussen individu en omgeving die maken hoe mensen goed ouder kunnen worden. Het samen onderzoeken en in gesprek gaan is daarvoor nodig. Woorden als bijdragen, participatie, sociale inclusie, empowerment, uitdaging en betekenis in het leven, betrokkenheid, meedoen, in eigen kracht zetten, ontwikkelen, bijblijven, samen creëren, ertoe doen, ontmoeten, een rol nemen en een rol geven, spelen daarbij een belangrijke rol. Een duidelijk kader/theorie vanuit waar dit het best onderzocht kan worden, ontbreekt echter nog.

Framework

Vanuit G-OUDLAB i.s.m. Toegepaste Gerontologie is een eerste aanzet gedaan voor een framework voor Goed Leven (of: Goed Ouder Worden) waarin via een holistische kijk naar ouder worden gekeken wordt. Dat gaat verder dan nu vaak het geval is in individuele zorg- en hulpverlening. Dit framework wordt momenteel toegepast binnen Toegepaste Gerontologie en is uitgangspunt binnen G-OUDLAB-projecten. 

Goed leven framework

Klik op bovenstaande afbeelding om naar de publicatie over Goed leven te gaan.