Drs. Bert Wienen

Associate lector Lectoraat Jeugd, domein Gezondheid & Welzijn Hogeschool Windesheim

Contactpersoon

06 50 482 794
b.wienen@windesheim.nl

 

Onderzoekservaring

Bert Wienen houdt zich vooral bezig met onderzoek in scholen en jeugdhulpinstellingen samen met onderzoek voor gemeenten.Onderzoeksfocus

Hij legt in zijn onderzoek de focus op onderwijs, jeugdhulp, gemeenten, diagnostiek, stoornissen en biopolitiek.
Opleiding

Bert heeft de opleidingen Onderwijswetenschappen, Psychologie (klinische master) en Bedrijfskunde gevolgd.