Voor wie

Ben jij professional in het onderwijs en wil je verder groeien en leren? En het onderwijs op jouw school verbeteren? Tijdens de deeltijdmaster Learning & Innovation van Windesheim Zwolle leer je alles over onderwijsontwikkeling en innovatie- en veranderprocessen.

Student met tabletAfgestudeerde MLI’ers zijn voortrekkers van innovatie en professionalisering gericht op het bevorderen van een lerende cultuur in hun eigen organisatie. Zij doen dit vanuit informeel leiderschap en legitimeren hun rol op basis van excellentie in het primair proces. Hun taken in deze rol bevinden zich voornamelijk op mesoniveau. MLI’ers zijn nieuwsgierig, onderzoekend, staan open voor andere perspectieven en wisselen expertise uit met anderen buiten de eigen instelling. Zij hebben tenminste diepgaande kennis van zowel kennis- en leertheorieën als verander- en begeleidingskunde.

MLI’ers zijn gericht op het vormgeven van innovatieprocessen als een gezamenlijk leerproces. Zij reflecteren kritisch op trends in het vakgebied en processen in de organisatie, identificeren en verhelderen urgente praktijkvraagstukken in die organisatie, en vertalen wetenschappelijke en ervaringskennis naar oplossingen. Zij doen dit nadrukkelijk samen met collega’s en andere betrokkenen, en werken zo aan de vormgeving en uitvoering van een breed gedragen visie, missie en beleid op het gebied van leren.

Herken je je in bovenstaand profiel? Dan is onze MLI interessant voor jou!

'Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Dat is de grote verandering.(Alumnus Mark Hergaarden)