Twee professionals die met elkaar praten

Voor wie

Voor tweedegraads leraren godsdienst en levensbeschouwing en voor geestelijk verzorgers die vanuit de onderwijspraktijk innovaties tot stand willen brengen.

Deze hbo-master kent een vernieuwend profiel op het terrein van docent godsdienst/levensbeschouwing of geestelijk verzorger. Het is een eerstegraads lerarenopleiding met een zorgcomponent én het is een master geestelijke verzorging met een educatieve component. Je kiest voor een van de twee beroepen: docent godsdienst/levensbeschouwing of geestelijk verzorger.