Twee professionals die met elkaar praten

Studenten aan het woord

Wat is er zo spannend aan het volgen van de master Leraar Godsdienst? Jessica Bouva, docent en studieloopbaanbegeleider van de master, interviewde twee masterstudenten.

De master Leraar Godsdienst – eerstegraadsdocent Godsdienst en Levensbeschouwing (GL) en Geestelijke Verzorging (GV) – geeft verdieping om door te groeien als expert op het gebied van godsdienst, levensbeschouwing, identiteit en ethische vragen. In deze tweejarige master leer je als eerstegraadsdocent GL ook pastorale gesprekken voeren in het onderwijs. Bovendien krijg je een educatief aspect mee als Geestelijk Verzorger, bijvoorbeeld voor het geven van trainingen aan vrijwilligers.

Waarom een master volgen?

Maar wat is een reden om een master te volgen als je al aan het werk bent en je bachelor op zak hebt? We vroegen het twee van onze masterstudenten: Gertine Prins, masterstudent GV en Ellen Kempf, masterstudent GL.

“Ik had het idee dat er nog veel te leren viel. Ook nadat ik mijn bachelor had afgerond had”, vertelt Gertine. Zo heeft ze na twee jaar meer kennis van en inzicht in beleidsvorming en geleerd om filosofisch te denken. “Ik ben in de afgelopen twee jaar veel steviger in mijn (werk)schoenen komen te staan. Deze opleiding gaf mij de kennis en ervaring om beter thuis te raken in de verschillende onderdelen die mijn werk omvat.” Honger naar kennis en de eigen ontwikkeling spelen een rol in de keuze van een masterstudie. Echter praktische redenen als ‘een plus’ hebben bij sollicitaties, vergroten van loopbaanmogelijkheden en inschaling in een hogere functieschaal zijn ook redenen die sterk meespelen. “Ik werk al een aantal jaar als sectieleider, maar krijg pas een LC-functie en word pas betaald voor deze verantwoordelijkheid als ik mij laat scholen. Dat kon door cursussen, maar ik heb besloten om dat met deze opleiding te doen”, voegt Ellen toe.

Loopbaanmogelijkheden vergroten en jezelf ontwikkelen kan inderdaad ook door het volgen van cursussen, trainingen of een universitaire master. Toch kozen Ellen en Gertine voor een hbo-master. “Een logisch vervolg op het hbo”, geeft Gertine aan. “Een masterstudie op hbo-niveau is gericht op de praktijk. Voor mij is dat gunstig. Ik ben een praktisch mens. Een te theoretische opleiding zou mij te beperkt zijn. Ik merkte bij mezelf een behoefte aan handvatten en kennis om mijn functie beter uit te oefenen.” Ellen geeft aan dat zij deze handvatten ook aangereikt krijgt. “Om de meerwaarde van zowel mijn vak als het domein levensbeschouwing te kunnen verwoorden en hard te maken aan collega’s en de schoolleiding. Ik heb mijn abstraherend vermogen ontwikkeld, daardoor kan ik betere beleidsstukken schrijven. Heel mijn functioneren is door de opleiding opnieuw belicht. Daardoor maak ik grote stappen in bewustwording en verbetering van de kwaliteit van mijn lesgeven, sectieleiderschap en innovatorrol.”

Wat voegt een master toe voor het werkveld?

“Je hebt mensen in huis die up-to-date kennis hebben en praktisch opgeleid zijn. Dit komt direct ten goede van de kwaliteit van het onderwijs.”

“Hbo-masters zijn praktisch, hebben veel kennis van verschillende zaken, zijn gericht op het werken met pastoranten (persoonlijke gesprekken en begeleiding), maar ook groepswerk en het voorgaan in vieringen en gericht op de organisatie (beleidsvorming, ethiek en scholing).”

Alleen maar mooie en positieve geluiden?

Gertine wenst meer GV-studenten. “Het leren van en met elkaar vind ik heel prettig en belangrijk. De studie is zwaar, het vraagt veel om te werken, te studeren, de studiestof te doordenken en ook nog familiemens te blijven. Maar het is het waard.”

Overweeg je zelf om de master bij Theologie en Levensbeschouwing te volgen? Gertine geeft een tip: "Onderzoek goed wat je wilt leren en hoeveel tijd je eraan wilt en kunt besteden. De opleiding is je tijd zeker waard."