Twee professionals die met elkaar praten

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van de eerstegraads masteropleiding Leraar Godsdienst.

Startdatum

Jaarlijks in februari en september

Instromen in februari
Het is mogelijk om in februari (aanmelden vóór 15 januari) met de master Leraar Godsdienst te beginnen. Neem hiervoor via het Windesheim Informatiecentrum tijdig contact op met de opleiding: info@windesheim.nl of tel. 0900 - 8899.

Studievorm Master in deeltijd
Studieduur Twee jaar
Lesdag en lestijden De lesdag is op woensdag van 13.30 tot 20.30 uur
Studiebelasting
  • Heb jij de bacheloropleiding Docent Godsdienst Levensbeschouwing gevolgd en ga je voor je eerstegraads bevoegdheid, dan bedraagt de studielast 90 ECTS. Dit is gemiddeld 22 uur per week (colleges, zelfstudie en leerwerktaken)
  • Heb jij de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk gevolgd, dan volg je vanwege de eerstegraads bevoegdheid een aanvullend educatief schakelprogramma van 30 ECTS die je tijdens je studie kunt volgen en die voor het tweede jaar van de studie moet zijn afgerond. Daarnaast volg je de opleiding die bestaat uit 90 ECTS. Dit is gemiddeld 22 uur per week (colleges, zelfstudie en leerwerktaken), plus het schakelprogramma.
  • Heb jij de bacheloropleiding docent Godsdienst Levensbeschouwing gevolgd en ga je voor de afstudeervariant Geestelijke Verzorging, dan volg je een aanvullend schakelprogramma van 30 ECTS die je tijdens je studie kunt volgen en die voor het tweede jaar van de studie moet zijn afgerond. Daarnaast volg je de opleiding die bestaat uit 90 ECTS. Dit is gemiddeld 22 uur per week (colleges, zelfstudie en leerwerktaken), plus het schakelprogramma.
Toelating
  • Je bent toelaatbaar voor de master Leraar Godsdienst met een tweedegraads bevoegdheid Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing.
  • Je bent toelaatbaar voor de beroepsvariant Geestelijk Verzorger met een hbo-bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk en een aanvullend educatief schakelprogramma.
  • Je bent ook toelaatbaar wanneer je een universitair diploma Theologie of Godsdienstwetenschappen hebt en een aanvullend educatief schakelprogramma.
  • Je bent toelaatbaar voor de master Leraar Godsdienst met een bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en een aanvullend educatief schakelprogramma.
  • Daarnaast ben je toelaatbaar wanneer je over aantoonbare eerder verworven competenties (EVC's) beschikt. In dit geval wordt er een persoonlijk studieprogramma voor je vastgesteld. Hier gaat altijd een intakegesprek aan vooraf.
  • Je bent ook toelaatbaar wanneer je een universitair diploma Theologie of Godsdienstwetenschappen hebt en eventueel een aanvullend educatief schakelprogramma.
Verder is het vereist dat je werkzaam bent in het beroepenveld leraar godsdienst (vmbo, mbo, havo, vwo of hbo) of geestelijke verzorging of je hebt een stageplaats in het beroepenveld.
Verkort programma De studieduur kan ingekort worden op grond van eerder genoten opleidingen en werkervaring. Dit wordt getoetst door de Examencommissie, na inschrijving bij Studielink.
Kosten

Jaarlijks betaal je collegegeld. De hoogte hiervan wordt ieder jaar vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees meer over het collegegeld

Overige kosten
Naast het collegegeld zul je circa € 200,- aan lesmateriaal, studieboeken en excursies uitgeven. Een buitenlandexcursie behoort tot de mogelijkheden.

Stageadressen kunnen vragen naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze kun je tegen betaling aanvragen bij je gemeente of via de website van Justis. De geldigheidsduur van de VOG is beperkt, het is mogelijk dat je de verklaring meerdere keren tijdens jouw studie moet aanvragen. Op de website van Justis vind je meer informatie over de VOG.

Locatie Zwolle
Diploma Master Leraar Godsdienst (eerstegraads)