Twee professionals die met elkaar praten

Inhoud opleiding

In ons onderwijs werk je aan acht leeruitkomsten die terug te zien zijn in de rol van de leeractivator, begeleider, leider en innovator.

Duo in gesprek

Dit doe je in samenwerking met de docenten, je medestudenten én vooral met je werkplek. Deze vorm van 'comakership' zorgt voor een goede inbedding van jouw ontwikkeling. Conceptuele frames worden verbonden met jouw werkplek en je eigen professionele kwaliteiten. Het onderwijs heeft een nauwe relatie met onderwerpen uit de beroepspraktijk: levensverhalen, identiteit, pluraliteit en de samenleving. Je krijgt les vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines: theologie in combinatie met filosofie of godsdienstwetenschappen.

Je werkt aan leeruitkomsten die aansluiten bij de vier rollen van de leraar godsdienst/levensbeschouwing en geestelijk verzorger vanuit de eigen context.

Eerstegraads leraar

Als leraar godsdienst/levensbeschouwing met een eerstegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de bovenbouw van havo of vwo en op het hbo. Ook in het vmbo en mbo is er grote behoefte aan docenten die excelleren en expert zijn op het gebied van godsdienst, levensbeschouwing en identiteit. Masters zijn namelijk in het gehele onderwijs van belang. Godsdienst en levensbeschouwing draagt bij aan het profilerende aanbod van scholen.

Naast lesgeven kun je innoverende lesmethoden ontwikkelen en praktijkgeoriënteerd onderzoek uitvoeren dat gericht is op evaluatie en verbetering van de onderwijspraktijk. Ook is het mogelijk dat je als expert deelneemt aan de identiteitscommissie van de school, seminars voor collega's ontwikkelt en verzorgt of een leidende rol inneemt in de schoolorganisatie.

Geestelijk verzorger op masterniveau

In de praktijk kom je als geestelijk verzorger geregeld complexe uitdagingen tegen die meer professionalisering en theologische expertise vereisen. Met deze masteropleiding kun je jouw expertise verder uitbouwen en daarmee jouw vak meer inhoud en verdieping geven.

Een geestelijk verzorger op masterniveau is expert in theologische en/of levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken, schrijft beleidsstukken over kwaliteitsverbetering van zorg, begeleidt reflectie op ethische vraagstukken of geeft lessen over identiteit. Ook kun je een leidende rol in diverse overlegorganen invullen, veranderstrategieën toepassen en beleid uitstippelen rondom identiteit. Of je doet praktijkoriënterend onderzoek.

De masteropleiding die wij aanbieden voor geestelijk verzorgers heeft een uniek onderwijskundig en pedagogisch component. Zo kunnen geestelijk verzorgers verpleegkundigen leren omgaan met diversiteit en huisartsen trainen over zingerichte communicatie met patiënten.

Studiebegeleiding

Docenten van de opleiding begeleiden jouw leerproces tijdens bijeenkomsten, maar ook digitaal. Een studiecoach begeleidt je in jouw studieloopbaan. Jouw werkplek fungeert als opdrachtgever van diverse projecten en is verantwoordelijk voor de aansturing en facilitering daarvan.

Kwaliteitswaarborging

De inhoud van de master is gebaseerd op voortdurend onderzoek naar de beroepspraktijk. Wij overleggen bijvoorbeeld met scholen, de besturenraad, kerken, zorginstellingen, diaconale organisaties en vrijgevestigde theologen. De inhoud is ook onderwerp van gesprek tijdens onze overleggen met collega-instellingen die theologische opleidingen verzorgen.