C in de avond

Deelnemer aan het woord

Interviews met Yvonne en Paul

Wij spraken deelnemers Yvonne en Paul over ambities, verwachtingen en ervaringen.

Yvonne is senior operationeel manager en inmiddels afgestudeerd aan Bedrijfskunde post-hbo. We vroegen haar hoe ze de studie ervaart, wat haar het meest is bijgebleven en of de studie bijgedragen heeft aan haar doelstellingen.

Yvonne 'Je vergroot niet alleen je kennis, je leert ook van jezelf'

Elkaar stimuleren en motiveren

‘Mijn doel met het volgen van deze studie is om mijn kennis te verbreden, om op een hoger niveau naar een organisatie te kunnen kijken, om mezelf te ontwikkelen en om door te groeien naar een andere functie. Ik heb gekozen voor deze studie op Windesheim door de combinatie praktijk en leren en het daadwerkelijk aanwezig zijn op een hogeschool. Als je gezamenlijk een opleiding volgt, kun je elkaar stimuleren en motiveren. De sfeer in de groep was prima. Er waren veel deelnemers uit de non-profitsector, waardoor het bedrijfsleven soms wat onderbelicht was. Maar je leert veel van anderen en vergroot ook meteen je netwerk.

Doorgroeimogelijkheden

‘Ik werk in een actiegerichte omgeving, ik heb geleerd om meer boven het proces te hangen. Eerst onderzoeken , welke opties er zijn er en dan pas bepalen welke actie er ingezet moet worden. Ik stelde altijd al veel vragen, maar nu is mijn vraagstelling is veranderd, mijn vragen gaan nu meer over achtergrond en impact. Vanwege mijn inhoudelijke kennis en onderbouwing word ik, vanuit de organisatie, steeds vaker gevraagd om feedback te geven op verandertrajecten. Ik ben in gesprek over doorgroeimogelijkheden en ben benoemd als potential.’ 

Breder perspectief

‘Door het volgen van de opleiding vergoot je niet alleen je inhoudelijke kennis, je leert ook veel over jezelf. Hoe pak je dingen aan? Is dat goed of loop je ergens tegenaan én wat kun je anders doen of hoe doen anderen het, allemaal vragen waar je bij stilstaat.’

Tip

‘Ik ben er trots op dat ik al zover ben met de studie. De combinatie studeren en werken is pittig, maar mijn doel is behaald. Ik heb mijn inhoudelijke kennis verbreed en persoonlijke groei gerealiseerd. Voor een ieder die erover denkt om deze studie ook te volgen heb ik nog wel een tip: probeer alle opdrachten op je eigen organisatie toe te passen en maak een goede planning, dat is wel cruciaal. Sta open voor je eigen ontwikkeling. Leer van wat goed gaat, maar ook van wat fout gaat. Reflecteren is leerzaam, soms lastig, maar altijd waardevol.'


Paul is tweedejaarsstudent aan de post-hbo-opleiding Bedrijfskunde van Windesheim. Nadat hij in februari 2014 is afgestudeerd aan de CALO is hij sinds december dat jaar aan het werk is bij de gemeente, is hij snel doorgegroeid naar een andere functie.

Paul: 'Ik leer veel van de ervaringen van mijn medestudenten'.

Een functie waarin hij erachter kwam dat hij bedrijfskundige kennis mistte. Na een zoektocht naar de juiste vervolgstudie en studievorm, is hij uiteindelijk bij Bedrijfskunde post-hbo van Windesheim terechtgekomen. Wij spraken hem en vroegen naar zijn ambities, verwachtingen en zijn ervaring.

Paul, met welke ambitie heb jij onlangs gekozen voor deze opleiding van Windesheim?

'Nadat ik bij de gemeente Zwolle ben gaan werken en snel kon doorgroeien, kwam ik erachter dat ik kennis tekort kwam. Ik wilde meer weten, de processen beter begrijpen, de organisatie beter kennen en mijn werk meer onderbouwd aanpakken. Tevens hoop ik mezelf zekerder te gaan voelen in mijn werk. Daarom heb ik besloten dat ik me verder wilde ontwikkelen.'

Heeft de post-hbo-opleiding Bedrijfskunde tot nu toe geboden wat je ervan verwacht had?

'Ja, ik leer veel van de combinatie theorie en praktijk, maar het meest leer ik van mijn klasgenoten. Wie is waar goed in, waarom zijn ze er goed in en kan ik daar iets van leren. Maar ik leer ook van de 'fouten' die zij hebben gemaakt. Waarom gaat het fout en hoe zou ik dat aanpakken. Misschien leer en groei ik daar nog wel het meest van. Het sterkt mijn gevoel dat het niet altijd goed moet, maar dat er ook fouten gemaakt mogen worden. Ik ben de jongste in de klas en heb daarom soms het gevoel dat ik moet opboksen tegen de oudere en meer ervaren klasgenoten, al is dat absoluut niet de sfeer in de klas. Dat is echt iets wat ik mijzelf opleg. Het is mijn competitieve kant die mij ook wel eens onzeker maakt. Door in te zien dat andere, meer ervaren mensen, ook 'fouten' maken, werkt dat voor mij drempelverlagend om ook 'fouten' te maken.'

Heb je een bredere scope ontwikkeld waardoor je de organisatie beter bent gaan snappen en samenhang bent gaan zien?

'Ja, dat heb ik zeker. Bijvoorbeeld door een vak als management & organisatie heb ik de organisatie beter leren kennen. Ik zie daardoor beter de structuur, cyclussen en samenhang van de organisatie waardoor ik ze beter kan beïnvloeden. Door een vak als marketing zie ik nu in hoe je rekening kan houden met de doelgroep waar je mee werkt. En met een vak als logistiek dat er scherper moet worden gekeken naar de werkzaamheden die moeten gebeuren om te herkennen waar iets moet verbeteren om zo lean mogelijk te werken. Qua presenteren was ik al redelijk zeker, maar op het gebied van schrijven en verslaglegging heb ik flinke stappen gemaakt.'

Heeft de opleiding je al in je carrière verder gebracht?

'Doordat ik meer kennis heb en de organisatie beter begrijp, voel ik mij gesterkt om met diverse leidinggevenden en bestuurders het gesprek aan te gaan. Ook ben ik sinds mijn opleiding intern geswitcht van functie. Al is dit niet specifiek het gevolg van deze opleiding. Voordat ik aan de opleiding begon had ik al kenbaar gemaakt graag naar deze functie te willen, maar toen was er nog geen ruimte. Toen ik ben benaderd voor deze functie, was ik al begonnen met de opleiding.'

Waar stond je voorafgaand aan de opleiding en waar sta je nu?

'Ik heb nu meer kennis, ervaring, taken en verantwoordelijkheden gekregen sinds het begin van de opleiding. Ik ontwikkel mijzelf op mijn werk en opleiding daarom ik vind het lastig onderscheid te maken wat ik waar heb geleerd. Ik merk wel dat ik mijn functie zekerder uitvoer en daarin een stevigere gesprekspartner aan het worden ben. Ik ben blij op werk en school de gelegenheid te krijg mijzelf te ontwikkelen, dus ik maak daar graag gebruik van.'

Samenvattend, wat hebben anderen gezegd over jouw ontwikkeling tot nu toe?

'Zowel op werk als privé hebben mensen bewondering voor mij dat ik in zo'n korte tijd zo'n groei heb doorgemaakt. Zowel als mens, professional als in de functies.'

Waar moeten nieuwe cursisten vooraf goed bij stilstaan?

'Realiseer je goed dat er veel tijd en energie in de opleiding gaat zitten. Er zullen naast avonden en weekenden wat vakantiedagen verloren gaan aan het schrijven van verslagen. Dit heeft daarmee impact op je sociale leven. Natuurlijk is het afhankelijk van hoeveel je kunt combineren met je werk. Als je de opdrachten goed in kunt zetten op je werk, dan scheelt dat een hoop.'

Hoe ervaar je de opleiding tot nu toe en hoe kijk je terug op het eerste gedeelte?

'Ik kijk positief naar de opleiding. Het leuke is dat het voldoende praktisch is en dat je direct met de opgedane kennis aan de slag kunt. De colleges, het zitten in de klas en ervaringen uitwisselen maken het erg aangenaam. De colleges, de klasgenoten en de docenten zorgen voor mij voor een stok achter de deur. Alle docenten zijn bevlogen over hun eigen vakgebied waarin ze werkzaam zijn. Ze staan ook altijd voor je klaar. Je kunt bij wijze van spreken 24/7 beroep op ze doen. Ze zijn betrokken en lijken ook zelf te willen leren van problemen waarmee studenten zitten. Hebben ze er ervaring mee, dan leggen ze het aan je uit. Maar hebben ze er geen ervaring mee, dan denken ze graag met je mee. Vanuit hun eigen vakgebied komt er dan ook vaak een oplossing.'

Tot slot, in een paar woorden: wat is je tot nu toe bijgebleven en zou je de opleiding aanbevelen?

'De sfeer in de klas en de klasgenoten blijven mij het meest bij. Ik heb er elke maandag weer zin in. De druk van het werk dat constant in mijn nek zit, blijft mij ook bij. Maar ik zou me zorgen maken als ik dat niet zou voelen. Dan zou ik beter wat anders kunnen doen. Ik kan de opleiding zeker aanbevelen. Voor mij is het een waardevolle opleiding, die wellicht ook voor anderen waardevol kan zijn. Natuurlijk is het per persoon en per situatie verschillend; maar als iemand een brede opleiding zoekt, integraal wil leren kijken, wil leren in een klassikale setting, het direct willen toepassen in de praktijk en vanuit verschillende perspectieven voorbeelden, kennis, ervaring en ideeën op wil doen, is deze opleiding een uitkomst. 

Ik ben er trots op dat ik deze opleiding volg. Het kost een hoop tijd, energie, moeite en geld, maar zowel op mijn werk als privé krijg ik complimenten dat ik weer een opleiding ben gaan volgen. Ik ben er trots op dat ik het toch maar flik en aanpak, ook al gaat het niet zonder slag of stoot.'