Studenten voor een bord met plakbriefjes

Taalondersteuning anderstaligen

Als Nederlands niet je moedertaal is en je ervaart daardoor problemen met studeren, dan kun je gebruik maken van een aantal trajecten.

Taalondersteuning

Als Nederlands niet je moedertaal is en je ervaart daardoor problemen met studeren, dan kun je gebruik maken van extra taal- en studiebegeleiding. De taaldocent geeft je een aantal individuele lessen, waarbij wordt ingegaan op jouw specifieke problemen. Als je hier gebruik van wilt maken, krijg je eerst een intakegesprek. In dit gesprek kijken we samen naar wat je nodig hebt en hoe we dit traject kunnen opzetten.

Schakeljaar Anderstaligen

Je bent hoog opgeleid, Nederlands is niet je moedertaal, je wilt bij ons studeren maar je voldoet nog niet aan de toelatingseisen. Het schakeljaar is de oplossing! Je gaat dan een jaar lang, drie tot vijf dagen per week naar school. We bereiden je voor op het hbo en zorgen dat jij straks de juiste bagage hebt.

Toelatingseisen Schakeljaar

Je moet een diploma hebben waarmee je naar het hbo of de universiteit kunt. Dit diploma moet vergelijkbaar zijn met het Nederlandse havo-, vwo- of mbo4-diploma. Daarnaast heb je basiskennis van de Nederlandse taal (minimaal niveau B1). In de intaketoets wordt je niveau van Engels en wiskunde bepaald. Het vereiste eindniveau is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen.

Meer weten over ons cursusaanbod?

De cursussen NT2 basiscursus TaaleNT2 en Schakeljaar Anderstaligen TaaleNT2 bereiden je voor op een vervolgstudie in Nederland.

 

Woordenboek gebruiken tijdens tentamens

Ben je korter dan vijf jaar in Nederland? En heb je een taalachterstand in de Nederlandse taal?
Je mag dan langer doen over je tentamen. Je mag daarnaast een woordenboek gebruiken. Vraag hiervoor een pasje aan bij de decaan. Dit pasje laat je dan zien tijdens je tentamens.

Vluchtelingstudenten

Onze ervaring is dat vluchtelingstudenten vaak ook andere problemen hebben naast problemen met taal en cultuur, bijvoorbeeld:

  • Je hebt nog geen verblijfsvergunning en kunt daardoor niet stage lopen
  • Je kunt niet in het buitenland stage lopen, terwijl dat wel goed binnen je studie past
  • Je moet je melden bij de vreemdelingenpolitie op een tijdstip dat je werkgroep vergadert
  • Je voelt je somber of zelfs depressief
  • Je hebt last van bepaalde angsten

Dan hebben we voor jou speciale begeleiding. Je kunt voor al deze problemen terecht bij ons Studiesuccescentrum. Ze helpen je met wet- en regelgeving, financiën en voorzieningen, begeleiding, het gebruik van hulpmiddelen en het leggen van contacten met afdelingen binnen en instellingen buiten Windesheim.

Wil je meer weten?

Neem contact op met ons Windesheim Informatiecentrum.