Lerarenopleiding Godsdienst

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Voltijd in Zwolle

Nieuwsgierig naar wat jongeren beweegt? Wil je hen aan het denken zetten over zingevingsvragen? Dan past de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing bij jou.

Geloof, cultuur en samenleving

In de opleiding leer je hoe je in het onderwijs een relatie kan leggen tussen mens en cultuur, samenleving, geloof en zingeving. We gaan in op rituelen in de samenleving en de veelkleurigheid van religieuze groepen en verschijnselen. Ook ethiek, filosofie en godsdienstpedagogiek komen aan bod.

Lees meer over de opleiding

Tweedegraads lesbevoegdheid

Na de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing heb je de tweedegraads onderwijsbevoegdheid en mag je lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie. Je kunt ook verder studeren.

Lees meer over je toekomstperspectief

Hulp bij je studiekeuze

Een studie moet bij je passen. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je kunt, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Bezoek daarom een open dag én loop een dagje mee bij deze opleiding.

Lees meer over onze voorlichting

Kübra: 'Ik voel me erg gewaardeerd in de groep.'