Regio Zwolle Monitor

Onderzoeksproject (lopend) - De Regio Zwolle Monitor brengt de Regio Zwolle in beeld. Hoe staat de Regio Zwolle ervoor? Wat zijn kenmerken van de regionale economische dynamiek? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet de economische structuur eruit en welke uitdagingen liggen er?

De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van het bedrijfsleven dat ontstaan is om het bewustzijn over de regionale potentie van de Regio Zwolle (twintig samenwerkende gemeenten) te stimuleren. Statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers, brengen de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland:

  • Staat van het bedrijfsleven
  • Regionale kerngegevens
  • Jaarlijks wisselend thema

De Regio Zwolle Monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen. De monitor levert een kritische en opbouwende bijdrage aan de discussie over het regionaal-economisch beleid in dit gebied.

Regio Zwolle Monitor 2019

De Regio Zwolle Monitor 2019 omvat drie pijlers: (1) ‘Staat van het bedrijfsleven’, (2) ‘Regionale kerngegevens’ en (3) ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie’. Een pijler omvat een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van verschillende facetten van de regionale economie. Elk jaar wordt in de derde pijler stilgestaan bij een specifiek thema. Onder de titel ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie’ wordt dit jaar aandacht besteed aan de veranderingen die de opkomst van de platformeconomie teweeg brengt. Digitale platformen stellen ondernemers en werknemers voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Zonder daarbij volledig en uitputtend te willen (en te kunnen) zijn, gaan we in op de betekenis van digitale platformen voor ondernemers en werknemers. Gegeven de trends en ontwikkelingen staan we stil bij de (strategische) keuzes waarvoor bedrijven mogelijkerwijs komen te staan. Ook heeft platformisering gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werk wordt flexibeler: wat betekent dit voor de werkende? Met het schetsen van wat de opkomst van digitale platformen kan betekenen, wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor het gesprek over nieuwe vraagstukken en uitdagingen waarvoor Regio Zwolle zich nu en in de toekomst gesteld ziet.

Economie van Regio Zwolle blijft groeien
Highlights Regio Zwolle Monitor 2019
Regio Zwolle Monitor 2019

Arbeidsproductiviteit ontrafeld

Terwijl de Regio Zwolle op tal van economische kernindicatoren bovengemiddeld presteert, is er echter één indicator waarop de regio structureel onder het landelijk gemiddelde scoort: arbeidsproductiviteit. Om meer inzicht te verkrijgen in wat hieraan ten grondslag ligt, hebben het Kenniscentrum Technologie en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat de oorzaken zijn die bijdragen aan het lage arbeidsproductiviteitsniveau in de Regio Zwolle. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Regio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle en Werkbedrijf Regio Zwolle/Human Capital Agenda.

Onderzoeksrapport Arbeidsproductiviteit ontrafeld