Regio Zwolle Monitor

Onderzoeksproject (lopend) - De Regio Zwolle Monitor brengt de Regio Zwolle in beeld. Hoe staat de Regio Zwolle ervoor? Wat zijn kenmerken van de regionale economische dynamiek? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet de economische structuur eruit en welke uitdagingen liggen er?

De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van het bedrijfsleven dat ontstaan is om het bewustzijn over de regionale potentie van de Regio Zwolle (twintig samenwerkende gemeenten) te stimuleren. Statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers, brengen de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland:

  • Staat van het bedrijfsleven
  • Regionale kerngegevens
  • Jaarlijks wisselend thema

De Regio Zwolle Monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen. De monitor levert een kritische en opbouwende bijdrage aan de discussie over het regionaal-economisch beleid in dit gebied.

Regio Zwolle Monitor 2018

De Regio Zwolle Monitor 2018 omvat drie pijlers: (1) de ‘staat van het bedrijfsleven’, (2) ‘regionale kerngegevens’ en (3) ‘technologisering als kans’. Een pijler omvat een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van verschillende facetten van de regionale economie. Elk jaar wordt in de derde pijler stilgestaan bij een specifiek thema. Onder de titel ‘technologisering als kans’ wordt dit jaar aandacht besteed aan de veranderingen die technologische ontwikkelingen teweeg brengen en wat voor kansen dit oplevert. Zonder daarbij volledig en uitputtend te willen (en te kunnen) zijn wordt er ingegaan op hoe de huidige technologische ontwikkelingen (‘vierde industriële revolutie’) bedrijven en werk beïnvloedt. Er wordt onder andere stilgestaan bij de opmars van de (industriële) robot en wat de verdergaande technologisering betekent voor de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Hiermee wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor het gesprek over hoe de Regio Zwolle de kansen die technologische ontwikkeling met zich meebrengt kan verzilveren en over waar de uitdagingen liggen voor de toekomst.

Economie van Regio Zwolle ontwikkelt zich krachtig
Regio Zwolle scoort bovengemiddeld
Regio Zwolle Monitor 2018 samengevat
Regio Zwolle Monitor 2018

Arbeidsproductiviteit ontrafeld

Terwijl de Regio Zwolle op tal van economische kernindicatoren bovengemiddeld presteert, is er echter één indicator waarop de regio structureel onder het landelijk gemiddelde scoort: arbeidsproductiviteit. Om meer inzicht te verkrijgen in wat hieraan ten grondslag ligt, hebben het Kenniscentrum Technologie en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat de oorzaken zijn die bijdragen aan het lage arbeidsproductiviteitsniveau in de Regio Zwolle. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Regio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle en Werkbedrijf Regio Zwolle/Human Capital Agenda.

Onderzoeksrapport Arbeidsproductiviteit ontrafeld