Studenten en ouderen aan een tafel

Verhuizen is een werkwoord

Een co-onderzoek naar verhuizen op latere leeftijd en sociale kwaliteit van leven

Onderzoeksproject (afgerond) - Een groep Overijsselse senioren onderzocht, onder begeleiding van het Windesheim lectoraat Innoveren met Ouderen, de ervaringen van ouderen die op latere leeftijd naar Overijssel zijn verhuisd.

Deze rapportage geeft antwoord op twee vragen:
1. Hoe ervaren ouderen het ouder worden in een plaats waar ze na hun 55e zijn gaan wonen van buiten Overijssel?
2. Hoe kunnen ouderen als co-onderzoeker bijdragen aan een beter en meer valide wetenschappelijk onderzoek?

Bekijk voor meer informatie de eindrapportage.

Penvoerder: Stichting Denktank 60+ Noord
Financier: provincie Overijssel
Uitgave: Christelijke Hogeschool Windesheim