Regionale borging van Zorginnovatie

Onderzoeksproject (afgerond) - Doorbraakprojecten en het programma Zorg voor Beter hebben de zorg in honderden organisaties op een hoger plan gebracht, maar kennen tegelijkertijd enkele beperkingen: de forse investeringen voor de deelnemers en de moeite die het kost om borging te verwezenlijken. Wat hebben deze organisaties nodig om de zorg te verbeteren en deze resultaten beter te borgen?

In dit onderzoeksproject hebben we een Zorg voor Beter-format ontwikkeld met als casus Valpreventie van ouderen. Dit format (een handleiding met draaiboek) richt zich op betere en voortdurende borging met aandacht voor lokale en regionale inbedding. Het format moet de successen rondom de valpreventie in de organisaties beter borgen.

Verbeterteams van verschillende zorgorganisaties werkten 18 maanden lang aan duurzame valpreventie. Deze teams werden door Windesheim docenten getraind en gecoacht op het gebied van valpreventie en geborgde zorginnovatie. Studenten ondersteunden de innovatie als lid van een verbeterteam. Zorgprofessionals vormden onderling een kennisnetwerk.

Onderzoek laat zien dat dankzij het ontwikkelde verbeterprogramma op de deelnemende afdelingen het aantal valincidenten afnam van 19 (13,3%) naar 2 (1,4%), terwijl deze cijfers op de controleafdelingen veranderde van 6 (6,5%) naar 5 (5,4%). Door de verbeterteams zijn bovendien veel borgingsmaatregelen genomen. Of de borging echt geslaagd is, kunnen we pas na verloop van tijd jaar concluderen.

Producten

Naast de goede resultaten binnen de zorgorganisaties heeft het project ook enkele producten opgeleverd:
• een handleiding voor zorgorganisaties (en hogescholen)
• een implementatieplan
• de trainingsmodule Innoveren en leiderschap voor zorgprofessionals
• de trainingsmodule Valpreventie 
• een evaluatierapport (door de Erasmus Universiteit) 

Publicatie

Met andere ogen: zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal (Kwaliteit in Zorg, nr. 4, 2013) 

 

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

ZonMw

 Partners

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, Isala Klinieken, Vilansen iBMG

 Status afgerond