Deeltijdstudenten

Logopediepraktijk Windesheim

In de Logopediepraktijk Windesheim doen logopediestudenten na hun eerste studiejaar praktijkervaring op met echte cliënten.

Hoe werkt het?

Studenten worden vanaf het tweede studiejaar verantwoordelijk voor het ‘draaien’ van hun eigen logopediepraktijk. Samen met medestudenten begeleiden ze binnen hun eigen logopedieteam, in tweetallen echte cliënten. Deze cliënten hebben (uiteraard) een hulpvraag op het gebied van spreken (en misschien een enkele keer op het gebied van slikken). De ene student heeft de rol van therapeut, de ander van co-therapeut. Elke student levert een bijdrage aan het geheel, waarbij ze ook persoonlijk leiderschap ontwikkelen.

Niet alleen begeleiding

Naast het begeleiden van cliënten, kunnen de logopedistenteams ook voorlichting of trainingen geven aan een bepaalde doelgroep. Van de studenten verwachten we daarnaast dat ze bijvoorbeeld ook een jaarplan schrijven. Ze geven immers leiding aan een onderneming!

Cliënten

Een deel van de cliënten bestaat uit eerstejaarsstudenten Logopedie. Deze studenten krijgen dan naast hun gewone trainingslessen extra begeleiding bij het oefenen van hun spreekvaardigheid. Naast studenten en medewerkers van Windesheim zijn inmiddels ook cliënten van buiten een belangrijke doelgroep aan het worden, zoals anderstalig gezinnen die via welzijnsorganisatie Travers Windesheim hebben gevonden. Ook anderstalige volwassenen (inburgeraars) worden op dit moment aangemeld via organisaties zoals Humanitas, Agens, Gilde Samenspraak of Landstede.

Samenwerking met Ambulatorium

De Logopediepraktijk Windesheim komt voort uit (en ontvangt opdrachten van) het Ambulatorium, een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Psychomotorische Therapie van Windesheim. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een kansrijke onderneming binnen de school. Veel studenten logopedie konden de afgelopen jaren in het Ambulatorium al met echte cliënten aan de slag gaan onder begeleiding van docenten. Uit eerder kleinschalig onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de cliënten over de begeleiding door de studenten over het algemeen groot is!

Meer weten over de Logopediepraktijk?
Mail naar logopedie@windesheim.nl