Voor wie

Leidinggeven II is toegankelijk voor leidinggevenden in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor wie is deze opleiding?

Leidinggeven II 2013-2014 geslaagd

Leidinggeven II is toegankelijk voor leidinggevenden in primair, voortgezet en speciaal onderwijs met integrale verantwoordelijkheden. Daaronder verstaan wij zowel lijn- als beleidsverantwoordelijkheden. 

Leerwerkplek

Essentieel is dat je gedurende het opleidingsjaar aantoonbaar beschikt over een leidinggevende rol of functie met integrale (lijn- en beleids) verantwoordelijkheid. De mate waarin je ervaring kunt opdoen met leiderschap en ‘in de wind staan’ is bepalend of je je gedurende het opleidingsjaar kunt ontwikkelen op Vakbekwaam niveau.