Twee CALO studenten

Studieprogramma

De opleiding start met een oriëntatie en het uitvoeren van verschillende activiteiten, uiteindelijk leer je een planmatig schoolgezondheidsbeleid op te zetten.

De opleiding bestaat uit twee modules:

  1. In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s ‘Bewegen & Sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school.
  2. In de tweede module ga je met betrokkenen van jouw school aan de slag met een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie binnen de pedagogische context van jouw school.

De opdrachten bouwen voort op wat een school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel van de opleiding dat je voor jouw eigen school een structureel gezondheidsbeleid kunt opzetten en dat dit, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt, op jouw school breed gaat leven.

Opleidingsbijeenkomsten

In 15 afwisselende opleidingsbijeenkomsten ga je vooral met elkaar aan de slag, zodat je veel inspiratie opdoet voor jouw eigen praktijk. Er zijn gastdocenten die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan jouw ontwikkeling tot specialist.

Literatuur

Voor deze opleiding zijn digitale leerpaden ontwikkeld, deze zijn verplicht en gratis toegankelijk gedurende de opleiding.