Twee CALO studenten

Inhoud cursus

Hoe zorg je dat kinderen op school veel bewegen en dat er aandacht is voor gezondheidsthema's zoals voeding en fysieke veiligheid?

In deze post-hbo-opleiding staat de ‘Gezonde School Aanpak’ centraal. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema’s op jouw school. De school is een goede plek om met betrokkenen structureel te werken aan gezondheidsinterventies.Om de school succesvol te veranderen richting een sportieve en gezonde school is communicatie met betrokken partijen als kinderen, ouders, leerkracht, directie, instanties et cetera van cruciaal belang.

Dit vraagt van de specialisten dat zij:

  • nieuwsgierig en kritisch zijn
  • analytisch kunnen denken
  • verantwoordelijkheid kunnen nemen
  • planmatig te werk kunnen gaan
  • kennis hebben van veranderingsprocessen
  • verschillende partijen informeren, enthousiasmeren en betrekken om draagvlak te creëren

Na de opleiding

Tijdens dit traject specialiseer jij je op het gebied van gezondheid en bewegen. Met de kennis en vaardigheden die je opdoet in de opleiding vervul jij straks een sleutelrol op jouw school. Hoe zorg jij dat kinderen op school veel bewegen en dat er aandacht is voor verschillende gezondheidsthema’s zoals voeding, welbevinden, fysieke veiligheid en mediawijsheid? De opleiding biedt handvatten om hiermee op jouw school aan de slag te gaan en het beleid van binnenuit te veranderen.

Pilotstatus in 2019-2020

In studiejaar 2019-2020 wordt deze post-hbo opleiding als pilot verzorgd. De pilotfase houdt onder andere in dat nog niet alles is uitontwikkeld. Vanuit de ervaringen die we met elkaar opdoen, verbeteren we de opleiding. De opleiding wordt tijdens de pilotfase deels bekostigd vanuit subsidie. Hiermee kun je in 2019-2020 (eenmalig) tegen een gereduceerd bedrag deelnemen.

Certificering

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van stichting post-hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.