Teachers College

Inhoud opleiding

Oriënteer je in de Freshman Fase en ga in de Craftsman Fase vol voor het vakmanschap van (vak)leraar in het basis- en/of voortgezet onderwijs.

Leraar van de toekomst worden?

Denk met ons na over het onderwijs van de toekomst en ontdek hoe je innovatief met lesstof en leermiddelen omgaat, zodat je straks het onderwijs innoveert en leerlingen stimuleert zelf op onderzoek uit te gaan. Het Teachers College is een variant van de lerarenopleidingen basisonderwijs (Pabo) en voortgezet onderwijs en wijkt qua opzet af van overige bachelors. Anders dan bij de Pabo en de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs kies je niet meteen voor een schoolvak in het middelbaar onderwijs óf voor de basisschool.

Student Teachers College met 3D-printerWat is er anders?

Het Teachers College is een opleiding die je voorbereidt op het onderwijs van de toekomst. De wereld is sneller geworden, digitaler, zonder grenzen. De leerlingen die jij straks lesgeeft hebben andere, nieuwe vaardigheden nodig en nemen de lesstof anders tot zich dan laten we zeggen dertig jaar geleden. De leraar van de toekomst is daarom innovatief en vraagt zich voortdurend af wat leren is en hoe je met leren experimenteert. Je leert in het Teachers College dan ook hoe je creatief kunt zijn in de wijze waarop je kennis aanbiedt in een wereld die rap verandert en zet diverse middelen in om anderen te laten leren, ook onconventionele leervormen buiten het klaslokaal: een beetje zoals kunstenaars dat doen. Vandaar dat we je opleiden tot wat wij in het Teachers College zelf een ‘teacher artist’ noemen.

Studieprogramma Teachers College

Het Teachers College is opgebouwd volgens het zogenaamde ‘liberal arts’-model: een brede oriëntatiefase met ruimte voor eigen ontwikkeling, individuele keuzes en het verwerven van algemene kennis. Wij noemen dit de Freshman Fase: het eerste anderhalve jaar van je studie. Pas daarna volg je je ‘hoofdvak’ in de Craftsman Fase, waarin je je specialiseert in het basis- of het voortgezet onderwijs of je richt je op beide typen in een iets langer studietraject. Deze fase duurt 2,5 jaar. Je hebt je breed georiënteerd als 'freshman' en weet nu een stuk beter wat bij je past: een verschil met de reguliere hbo-lerarenopleidingen waar je direct voor één onderwijstype kiest.

Speerpunten Teachers College

Aandachtspunten Teachers College
Liberal arts-model Een brede oriëntatiefase met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene kennis (bij ons de Freshman Fase), voordat je je ‘hoofdvak’ kiest (de Craftsman Fase: dus kiezen voor basis- of voortgezet onderwijs).
21st century skills

In een samenleving die snel verandert, hebben leerlingen creatieve, kritische en probleemoplossende vaardigheden nodig, daarom besteden we in het Teachers College veel aandacht aan bijvoorbeeld:

  • digital innovation and languages (hoe ga je om met digitale innovatie en bijvoorbeeld tweetaligheid?)
  • de rol van arts and culture (hoe stimuleer je creativiteit via kunst en cultuur?) 
  • pedagogy, personal skills and identity (wie ben jij en hoe wil je lesgeven?)
  • professional challenges (hoe daag je jezelf uit?)
  • reading the news (hoe ga je om met de actualiteit?)
  • change management (hoe krijg je je ideeën geïmplementeerd?)
Nieuwe leervormen Traditionele colleges zijn in de Freshman Fase vervangen door eenmalige guest lectures en leervormen als dialoog, het maken van een documentaire en het werken aan eigen leerdoelen en -paden. Getoetst wordt er via portfolio’s en multimediale presentaties in plaats van examens.
Internationalisering Culturele verschillen, tweetaligheid en de Engelse taal hebben een prominente plaats in het Teachers College, een deel wordt in het Engels gegeven. Ook kies je een tweede vreemde taal. Je zoekt een taalmaatje, iemand die deze taal als moedertaal heeft. Het principe is: ik leer jou mijn taal, en jij jouw taal aan mij.

Freshman Fase

De eerste 1,5 jaar noemen we de Freshman Fase. Je ontwikkelt je via overkoepelende thema’s (big ideas). Vakliteratuur, excursies, 'uitjes' naar kunstevenementen en culturele instellingen én openbare guest lectures vormen je bronnen. In basis- en middelbare scholen ga je vervolgens op zoek naar hoe je datgene wat je hebt gehoord, geleerd en ontdekt in het onderwijs een plek kunt geven. Onze coaches en coaches op de scholen begeleiden je hierbij. Je ontdekt zelf waar je passie ligt en wat je wilt leren. Dus als jij creatief, zelfsturend en nieuwsgierig bent én goed in staat om veel te lezen en te verwerken, dan past deze studie zeker bij jou!

Craftsman Fase

In de Craftsman Fase specialiseer je je en maak je een keuze voor het basisonderwijs (Pabo) of voortgezet onderwijs (een van de lerarenopleidingen voor de schoolvakken). Deze fase duurt 2,5 jaar en je ontwikkelt het vakmanschap van de leraar. Met de ervaringen die je hebt opgedaan, weet je goed waarop je je wilt focussen: je hebt van beide onderwijsvormen al geproefd hoe het er daar aan toegaat. Je vult de Freshman Fase zo in dat je je in de Craftsman Fase kunt specialiseren in een van de lerarenopleidingen.

Leren en ontdekken in de praktijk

In het Teachers College focus je je direct op de praktijk tijdens Practice @School: je loopt mee, onderzoekt en ontdekt waarop je je wilt richten: digitalisering, cultuureducatie of liever techniek? In de Freshman Fase breng je één dag per week op een basis- en één dag per week op een middelbare school door. Daarnaast ga je op excursies en bezoek je verschillende kunstevenementen en culturele instellingen.

 

Opbouw Teachers College

Bekijk een visuele presentatie van de opbouw van het Teachers College

Een collegeweek van het Teachers College

Per week ben je gemiddeld 40 uur aan je studie kwijt, waarbij je plusminus 30 contacturen hebt. De rest besteed je aan zelfstudie en projectgroepen. In de Freshman Fase van het Teachers College heb je drie dagen les en je loopt één dag stage op een basisschool en één dag stage in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ga je veel op excursie, woon je lezingen bij, volg je workshops en bezoek je diverse culturele instellingen.

Internationale focus

Student Teachers College met wereldbolIn de Freshman Fase krijgt het internationale karakter van het Teachers College direct vorm. Eerder stond bijvoorbeeld een studiereis naar Manchester op het programma en tweedejaars bezochten onder meer Canada, Zweden of Zuid-Afrika, maar het is ook mogelijk dat we juist een ‘internationale week’ organiseren in Nederland. In de Craftsman Fase kun je een periode naar het buitenland om aan een andere onderwijsinstelling te studeren, je grenzen te verleggen en te leren op scholen daar.

Studiebegeleiding

In het Teachers College heb je veel keuzevrijheid, maar daar begeleiden we je uiteraard goed bij. Het Teachers College heeft een team van vakinhoudelijke coaches en samen bespreek je de voortgang van je studie. Vragen die daarbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: Ontwikkel je je zoals je wilt? Welke dilemma’s kom je tegen in de praktijk en welke mogelijke kansen zie je om daarmee aan de slag te gaan?

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Nadenken over vragen uit de praktijk

Het Teachers College is samen met de opleidingspraktijk ontwikkeld. Daardoor sluit de opleiding goed aan bij de vragen uit het onderwijs en weet je dat je met jouw kennis en vaardigheden straks veel kunt bieden. Het Teachers College werkt met een vast partnernetwerk van opleidingsscholen in de regio. Niet alleen kom je tijdens je stages op scholen, de leraren van de scholen zijn ook actief als docent in het Teachers College.

Wij bieden de opleiding Teachers College ook aan in Almere.

Student Brian over het Teachers College


Marlon en Anne Baudine in de praktijk


Een gave vernieuwende opleiding


Waarom leraar worden via deze opleiding?


How to master creativity?


Teachers College op StudiekeuzeTV