Kunststoffen in de machinebouw

Onderzoeksproject (afgesloten met projectbijeenkomst) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat er veel unieke producten worden gevraagd en dat door lassen stalen constructies klantspecifiek kunnen worden gemaakt. Er zijn twee trends die op dit moment pleiten om het gebruik van kunststoffen te onderzoeken.

De eerste trend is gewichtsbesparing, bijvoorbeeld in robots waar kunststoffen ten opzichte van staal een duidelijk voordeel kunnen bieden. De tweede trend is dat op dit moment steeds meer modulair wordt gedacht en gebouwd (configure to order) waardoor seriegroottes beginnen te ontstaan die interessant worden voor kunststoffen.

Het onderzoeksproject heeft als doel de mogelijkheden van kunststoffen als vervanger van staal in de machinebouw voor modulair en lichtgewicht ontwerp te verkennen. Bij een dergelijk herontwerp van stalen delen naar kunststof, is kennis nodig van de materialen, hun sterktes en matrijs- of mal-ontwerp. De resultaten van het project zijn gericht op het vergroten van kennis van kunststof en hun mechanica in de machinebouw, in zowel statische als bewegende delen (tribologie) en het verbeteren van de praktische toepasbaarheid van kunststofintegratiemogelijkheden en modulair bouwen in kunststoffen in combinatie met de kostenaspecten.

Logo Green PACGreen PAC

Het onderzoeksproject ‘Kunststoffen in de machinebouw' is een onderzoek van Green PAC, Centre of Expertise Smart Polymeric Materials. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

Op de website van Green PAC kunt u meer lezen over het onderzoeksproject en het Centre of Expertise