Onderzoeksthema Technologie

Area Development

De invulling van het kenniscentrum Technologie is herzien om onderwijs en onderzoek nóg meer te verbinden en de focus te leggen op een beperkt aantal thema’s en lectoraten. Deze herziening heeft geleid tot het besluit te stoppen met het lectoraat Area Development.

De nog lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat worden gecontinueerd.

Binnen deze lopende projecten wordt er praktijkgericht onderzoek gedaan naar gebiedsontwikkeling, bouw, mobiliteit en logistiek in regionale netwerken. Concrete vragen uit de praktijk, die voortkomen uit de nieuwe manier van werken die publieke en private partijen zoeken om ruimtelijke opgaven aan te pakken, zijn vertrekpunt. De projecten brengen bedrijfsleven en overheden bijeen, in het bijzonder in de regio Oost-Nederland, om gezamenlijk te werken aan de goede inrichting van stad en land.

Publicaties
 1. Regio Zwolle Monitor 2019 01 januari 2020

  In de Regio Zwolle Monitor 2019 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 2. Arbeidsproductiviteit ontrafeld 01 mei 2019

  Een verkennend onderzoek van het Kenniscentrum Technologie en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven naar de oorzaken die bijdragen aan het lage arbeidsproductiviteitsniveau in de Regio Zwolle. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Regio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle en Werkbedrijf Regio Zwolle/Human Capital Agenda.
  Download
 3. Regio Zwolle Monitor 2018 01 januari 2019

  In de Regio Zwolle Monitor 2018 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 4. Regio Zwolle Monitor 2017 01 januari 2018

  In de Regio Zwolle Monitor 2017 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 5. Toekomstverkenning van regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven 26 september 2017

  Windesheim heeft een nieuw instellingsplan ontwikkeld voor de periode 2016–2021; er is door Windesheim, als instelling voor hoger onderwijs, een koers bepaald voor de komende vijf jaar. Op verzoek van de procesgroep instellingsplan Windesheim, hebben het lectoraat Area Development en het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) hiervoor de handen ineengeslagen. Dit heeft geresulteerd in een verkennend onderzoek naar de toekomstige regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven relevant voor Windesheim en Windesheim Flevoland. Hiermee is een indruk gegeven van de kenmerken van de toekomstige (regionale) vraag naar scholing, met speciaal oog voor de mogelijke perspectieven voor het hoger onderwijs en Windesheim in het bijzonder.
  Download
 6. Zuivelstromen van Noord- en Oost-Nederland ten opzichte van kernnetwerk logistiek 01 juli 2017

  Eindrapportage naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Huidige en toekomstige (logistieke) kenmerken zuivelsector'. Dit onderzoek onderscheidt zich als de eerste verkenningsstudie in Noord- en Oost-Nederland waarbij uitsluitend wordt gekeken naar de goederenstromen in de gehele supply chain van een specifieke sector: zuivel.
  Download
 7. Van geborgenheid tot ongetemdheid 01 mei 2017

  Een eindrapportage naar aanleiding van het project 'Streekidentiteit en Waardenkaart Natuur'. De publicatie brengt de grote variëteit aan opvattingen in beeld die er in onze pluriforme samenleving bestaat over natuur en landschap.
  Download
 8. Onderzoeksrapport Waarde toevoegen transitstromen Overijssel 31 januari 2017

  Onderzoeksrapport van de eerste verkenningsstudie in Overijssel waarbij wordt gekeken naar het toevoegen van waarde aan goederenstromen die de provincie passeren.
  Download
 9. Regio Zwolle Monitor 2016 01 januari 2017

  In de Regio Zwolle Monitor 2016 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 10. Jaarverslag Area Development 2015 13 oktober 2016

  Het jaarverslag 2015 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten binnen het onderzoeksthema Area Development
  Download
 11. Eindrapport Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel 31 maart 2016

  Onderzoek naar de vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven uit Overijssel en hun verwachtingen ten aanzien van de rolvervulling van de betrokken overheden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de strategische overwegingen die ten grondslag liggen aan de vestigingsplaatskeuze van logistieke bedrijven.
  Download
 12. Hanzelijn Monitor 2015 (samenvatting) 19 februari 2016

  De Hanzelijn Monitor 2015 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn op de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn. Dit is het laatste rapport in de reeks.
  Download
 13. Hanzelijn Monitor 2015 (volledig onderzoeksrapport) 19 februari 2016

  De Hanzelijn Monitor 2015 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn op de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn. Dit is het laatste rapport in de reeks.
  Download
 14. Regio Zwolle Monitor 2015 samenvatting 01 januari 2016

  In de Regio Zwolle Monitor 2015 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 15. Regio Zwolle Monitor 2015 01 januari 2016

  In de Regio Zwolle Monitor 2015 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 16. Jaarverslag Area Development 2014 30 september 2015

  Het jaarverslag 2014 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten binnen het onderzoeksthema Area Development
  Download
 17. Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden 01 juni 2015

  Een onderzoeksrapport dat in kaart brengt hoe de potentie van het kanaal Almelo-Coevorden, binnen de huidige technische mogelijkheden, beter benut kan worden voor goederenvervoer.
  Download
 18. Onderzoeksrapport: Helderheid in omgevingsbeleid, scherpte in omgevingsvisie 21 mei 2015

  Rapport van het onderzoek 'Publiek belang in het fysiek domein'
  Download
 19. Waardenkaart Mobiliteit 24 april 2015

  De Waardenkaart Mobiliteit biedt inzicht in de grote variëteit aan opvattingen waar adviseurs en beleidsmakers mee te maken hebben. Hij is ontwikkeld door Windesheim in samenwerking met de Argumentenfabriek, de Radboud Universiteit, CROW-KpVV en het Planbureau voor de Leefomgeving.
  Download
 20. Ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen 10 maart 2015

  Friso de Vor heeft een bijdrage geleverd aan het door Platform 31 uitgegeven boek ‘De markt voor bedrijventerreinen: uitkomsten van onderzoek en beleid’. Deze publicatie bundelt een reeks studies die de afgelopen jaren zijn gedaan naar bedrijventerreinen in Nederland. Het door Friso de Vor geschreven hoofdstuk ‘Ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen’ is een kwantitatief onderzoek naar de positieve en negatieve externe effecten die gepaard gaan met de ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen. De verkregen uitkomsten bieden inzicht in mogelijke succesfactoren, in termen van inrichting en lokalisering, ten aanzien van het economisch presteren en de ruimtelijke impact van bedrijventerreinen.
  Download
 21. Wie bepaalt wat we met ruimte doen? 28 februari 2015

  Een artikel van het Friesch Dagblad waarin Willem Buunk vertelt over de onderliggende waarden die gehanteerd worden bij het inrichten en gebruiken van openbare ruimte (Friesch Dagblad, 28 februari 2015).
  Download
 22. Hanzelijn Monitor 2014 - De tweede staat van de Hanzelijn (samenvatting) 13 februari 2015

  De Hanzelijn Monitor 2014 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de maatschappelijke, ruimtelijk-economische en verkeerskundige gevolgen in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De tweede staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het tweede jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 23. Hanzelijn Monitor 2014 - De tweede staat van de Hanzelijn 13 februari 2015

  De Hanzelijn Monitor 2014 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de maatschappelijke, ruimtelijk-economische en verkeerskundige gevolgen in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De tweede staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het tweede jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 24. Regio Zwolle Monitor 2014 (Samenvatting) 01 januari 2015

  In de Regio Zwolle Monitor 2014 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 25. Regio Zwolle Monitor 2014 01 januari 2015

  In de Regio Zwolle Monitor 2014 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 26. Vechtdalwaarden 12 september 2014

  Een onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat inzicht geeft in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied (september 2014).
  Download
 27. Lectoraatsplan Area Development 2014 - 2017 19 mei 2014

  Het lectoraatsplan Area Development heeft betrekking op de periode juni 2014 tot juni 2017. Het plan bestaat uit een onderzoeksprogramma en geeft aan wat de beoogde opbrengst is van het praktijkgerichte onderzoek voor partners die in het programma en de projecten participeren. Het plan geeft de ambitie weer voor de ontwikkeling van de kenniskring en benoemt de uitbouw van de samenwerking met de aanpalende opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Civiele Techniek.
  Download
 28. Jaarverslag Area Development 2013 01 januari 2014

  Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten binnen het onderzoeksthema Area Development in 2013.
  Download
 29. Regio Zwolle Monitor 2013 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 30. Regio Zwolle Monitor 2013 (samenvatting) 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 31. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn 06 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 32. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn (samenvatting) 06 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. De samenvatting van "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een bondig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 33. Presentatie: Versterking van de logistieke sector in de regio Zwolle-Kampen-Meppel 28 oktober 2013

  Presentatie van Fatma Saçli over de wijze waarop Windesheim invulling geeft aan de versterking van de logistieke sector in de regio (28 oktober 2013, bijeenkomst Ondernemersteam regio Zwolle-Kampen-Meppel).
  Download
 34. Maak van Nederland geen bondsstaat 04 oktober 2013

  Een betoog van Marijn Molema met betrekking tot het kabinetsplan om de huidige provinciale indeling van Nederland te wijzigen in superprovincies (VNG Magazine, 4 oktober 2013).
  Download
 35. Politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling 15 maart 2013

  Onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat de variëteit aan politieke waarden over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Het betreft hier waarden die voortkomen uit politieke filosofieën en maatschappelijke bewegingen (oktober 2012).
  Download
 36. Jaarverslag Area Development 2012 31 januari 2013

  Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2012.
  Download
 37. Regio Zwolle Monitor 2012 31 december 2012

  De Regio Zwolle Monitor 2012 geeft inzicht in de dynamiek en de sterke kenmerken van de regio, hoe de economische structuur eruit ziet en welke uitdagingen er liggen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de Regio Zwolle in het perspectief van de moderne kenniseconomie. Dit profiel van de Regio Zwolle, wordt aan de hand van drie pijlers in beeld gebracht: de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaal-economische index en de economische cultuur in beeld. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 38. Hanzelijn Monitor nulmeting 28 november 2012

  Vanaf 6 december 2012 krijgt Nederland er een nieuwe spoorlijn bij. De Hanzelijn verbindt Lelystad met Zwolle. De spoorlijn biedt een alternatieve reisroute tussen Groningen en Amsterdam met een kortere reistijd. Daarnaast is de Hanzelijn voor Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle een wezenlijke verandering in hun bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid. Inwoners krijgen meer werkgelegenheid en andere activiteiten binnen hun bereik in een redelijke reistijd. De regio wordt beter bereikbaar voor een groter aantal bezoekers. De nieuwe stations van de Hanzelijn worden aantrekkelijker voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze en andere mogelijke veranderingen zijn aanleiding voor de vier Hanzelijngemeenten om onderzoek te doen naar de gevolgen van de aanleg van de nieuwe spoorlijn.
  Download
 39. Die berg komt er niet - die is er al 22 november 2012

  Artikel van Willem Buunk over het plan ´Die berg komt er´ in hogeschoolkrant Win' (november 2012).
  Download
 40. De politiek van ruimtelijke ordening: een verkenning van politieke waarden 01 oktober 2012

  Een publicatie van junior onderzoeker Marloes van der Weide naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Het politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling'.
  Download
 41. Regional strategy, local dilemmas, and values. A study of values underlying a complex regional process and their role in solving local dilemmas. 01 oktober 2012

  Een publicatie van junior onderzoeker Marloes van der Weide naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Het Politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling'.
  Download
 42. Rondetafelgesprek Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 28 september 2012

  Bijdrage van Lector Willem Buunk aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte(september 2011).
  Download
 43. Regiopower: regionale kracht en initiatieven 10 september 2012

  Workshopbijdrage van Marijn Molema aan de conferentie ‘100% Ondernemend', waarin de vraag wordt opgeworpen, of de lokale economie kan aanhaken bij het nationale topsectorenbeleid (Winschoten, 10 september 2012).
  Download
 44. Ein Plädoyer für grenzüberschreitende Clusterpolitik 09 juni 2012

  Een pleidooi van Marijn Molema voor grensoverschrijdende clusterpolitiek, gehouden tijdens de bijeenkomst ‘Christlich-demokratische Zusammenarbeit in Europa – Erfahrungen und Perspektiven aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet‘, die door de Konrad Adenauer Stiftung in het Duitse Lingen is georganiseerd op 9 juni 2012.
  Download
 45. In de steigers: het Huis voor Europese Geschiedenis 01 juni 2012

  Artikel over de inhoud, organisatie en bruikbaarheid van het museum Het Huis voor Europese Geschiedenis dat in 2014 geopend wordt in het Brusselse Leopoldpark, door Pieter A. Huistra en Marijn Molema, Internationale Spectator, jaargang 66, nummer 6, juni 2012.
  Download
 46. Naoorlogs sociaal-economisch beleid doorgelicht 01 mei 2012

  Een artikel over de ontwikkeling van sociaal-economisch beleid in het tijdschrift Openbaar Bestuur, door dr. A.M. Molema, Openbaar Bestuur, mei 2012.
  Download
 47. Optimalisatie van stedelijke netwerken 01 maart 2012

  Poster over de optimale inrichting van kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken.
  Download
 48. Jaarverslag Area Development 2011 31 januari 2012

  Het jaarverslag 2011 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten in 2011. Het jaarverslag beschrijft geboekte resultaten en concrete activiteiten en wordt afgesloten met een financieel overzicht.
  Download
 49. Op de kaart 07 november 2011

  Column van Willem Buunk voor Gebiedsontwikkeling.nu over de nieuwe structuurvisie van het rijk voor de ruimtelijke ordening (november 2011).
  Download
 50. Online kaartendebat Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 19 oktober 2011

  Bijdrage van Willem Buunk aan het online debat van het Nirov over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die door het Nirov is georganiseerd. De concept Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ter inzage gelegen van 3 augustus 2011 t/m 13 september 2011. Het Nirov heeft de discussie over de keuzes, kansen en ambities uit deze visie een impuls gegeven door de kaartbeelden uit deze concept-structuurvisie online te zetten en het netwerk van vakgenoten uit te nodigen op deze kaartbeelden te reageren.
  Download
 51. Herijking noopt tot keuzes over natuur 01 oktober 2011

  Artikel van Willem Buunk en Marloes van der Weide in de nieuwsbrief IPO-Milieuwerk (oktober 2011).
  Download
 52. Onderzoeksvoorstel 'Anders kijken naar bereikbaarheid' 26 augustus 2011

  Een onderzoeksvoorstel ten behoeve van het project 'Anders kijken naar bereikbaarheid', een praktijkgericht onderzoek naar de achterliggende waarden van drie regionale bereikbaarheidsstrategieën.
  Download
 53. Herontwikkeling leegstaande kantoren Zwolle 11 augustus 2011

  Studenten van de opleiding Bouwkunde hebben voor hun afstudeerscriptie, o.a. in samenwerking met het lectoraat Area Development, onderzoek verricht naar de haalbaarheid van herontwikkeling van leegstaande kantoorgebouwen in Zwolle (november 2011).
  Download
 54. Kennisatelier Gebiedsontwikkeling natuur en politiek 27 juni 2011

  Politieke koerswijzingen hebben de natuur sinds lange tijd weer middenin de politieke arena gebracht. Het kennisatelier Gebiedsontwikkeling, natuur en politiek is door het lectoraat Area Development georganiseerd om nieuwe inzichten op te doen over actuele politieke dilemma's over het natuurbeleid (juni 2011).
  Download
 55. Toekomst van het ruimtelijk beleid 08 juni 2011

  Advies door Willem Buunk gebaseerd op deelname expertmeeting (juni 2011).
  Download
 56. Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening 1 01 juni 2011

  Artikel van Willem Buunk in het RO-Magazine, jaargang 29, nummer 6, pagina 16-17. Over een huwelijk tussen trash en noblesse in Zürich. Het artikel beschrijft keuzes over binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Nederland.
  Download
 57. Jaarverslag Area Development 2010 31 januari 2011

  Het jaarverslag 2010 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en disseminatieactiviteiten in 2010. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel overzicht.
  Download
 58. Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening 2 01 januari 2011

  Artikel van Willem Buunk in het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2011/01, pagina 20-23. Over een aantal drastische ingrepen van kabinet Rutte waardoor de bakens voor de ruimtelijke ordening zijn verzet.
  Download
 59. VROM Hooglerarendebat 26 oktober 2010

  Vrij verantwoord, ramen open in de ruimtelijke ordening. Een column van lector Willem Buunk, uitgesproken op het VROM Hooglerarendebat, waarin hij zijn visie geeft op de ruimtelijke ordening in het nieuwe regeerakkoord en in een nieuw ministerie (oktober 2010).
  Download
 60. Van spontane orde tot een nieuw Jeruzalem 21 juni 2010

  Lectorale rede van Willem Buunk over waardepluralisme in de praktijk van gebiedsontwikkeling.
  Download
 61. Kennisatelier Politieke waarden en gebiedsontwikkeling 09 april 2010

  In de goedbezochte bijeenkomst op de Windesheim campus heeft dagvoorzitter Philip Drontmann (Twijnstra Gudde) de deelnemers en inleiders in gesprek gebracht over de invloed van politieke waarden op gebiedsontwikkeling. Ruim 50 vakgenoten, politici en bestuurders hebben hun vragen en inzichten gedeeld in politieke besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Het is een vrijdagmiddag van inspiratie en reflectie geworden, met een Socratisch gesprek, een discussie, een dialoogsessie en een creatieve brainstorm (april 2010).
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Efficiëntie in de Ketenregie: Vermindering van de administratieve lasten in Overijssel door AEO (Authorised Economic Operator) 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen de verladers en de logistieke dienstverleners (LDV’s) in Overijssel de nieuwe douanewetgeving en de veranderingen in de AEO-vergunning die per 1 mei 2016 zijn ingegaan optimaal toepassen?
  Lees verder
 2. Huidige en toekomstige (logistieke) kenmerken zuivelsector 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - In Noord- en Oost-Nederland vindt er relatief veel productie en export plaats in de zuivelsector. Een belangrijke pijler dus voor het Kernnetwerk Logistiek*. Maar hoe kunnen logistieke dienstverleners (LDV's) de zuivelsector in deze regio optimaal faciliteren en daarmee hun logistieke concurrentiepositie versterken?
  Lees verder
 3. Slim ontwerp en slim beheer met BIM 01 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Ontwerpen voor installaties kunnen verbeterd worden door slim gebruik te maken van de informatie uit sensoren.
  Lees verder
 4. Smart Cycling Futures 01 september 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar de mogelijkheden om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren.
  Lees verder
 5. Land and Housing Survey 01 maart 2016

  Onderzoek (afgerond) - Bijdrage aan een wereldwijd onderzoek van de New York University naar de uitbreiding van steden.
  Lees verder
 6. Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland 01 februari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste vrachtgenererende bedrijvenclusters en sectoren van Noordoost-Nederland in kaart.
  Lees verder
 7. KruispuntWijzer 01 juni 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een voorrangskruispunt, verkeerslicht of rotonde? Het aanleggen van een goed functionerend kruispunt is complex en kostbaar. De keuze heeft echter veel invloed op de kosten, verkeerskundige effecten en effecten voor de leefomgeving. Als het kruispunt er eenmaal ligt, zijn de kosten hoog om dit weer te veranderen. Het is dus belangrijk om van te voren hierover een goed besluit te nemen.
  Lees verder
 8. Waarde toevoegen aan transitstromen in Overijssel 01 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De regio Overijssel vormt een verbindende schakel voor de goederenstromen tussen de van Rotterdam/Amsterdam en het Europese achterland. Hoe kunnen de Overijsselse logistieke regio’s Zwolle-Kampen-Meppel, Twente en Deventer/Stedendriehoek ervoor zorgen dat de goederenstromen toegevoegde waarde creëren voor de regionale economie?
  Lees verder
 9. Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel 01 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kan de Provincie Overijssel logistieke bedrijven aan zich binden?
  Lees verder
 10. Versterking bulkvervoer door binnenvaart 01 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De Provincie Overijssel wil het bulkvervoer per binnenvaart in de regio vergroten. Welke potentie is er en hoe kan de Provincie die het best benutten?
  Lees verder
 11. Vechtdalwaarden 09 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied. Hierdoor kunnen betere besluiten genomen worden over de inrichting van dit gebied. De methodiek die gehanteerd wordt, kan goed toegepast worden in soortgelijke projecten.
  Lees verder
 12. Strijd over mobiliteit 18 augustus 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Dit onderzoek geeft beleidsmakers en bedrijven in de vervoers- en transportsector inzicht in de opvattingen over mobiliteit.
  Lees verder
 13. Publiek belang in het fysiek domein 01 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het omgevingsbeleid staat ten dienste van het publiek belang, maar welk publiek belang is dat? In onze pluriforme samenleving hebben mensen hierover verschillende opvattingen.
  Lees verder
 14. Het culturele kapitaal van Zwolle 01 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Welke economische en culturele meerwaarde biedt de creatieve sector in de regio Zwolle? Het rapport 'Het culturele kapitaal van Zwolle' geeft antwoord op deze vraag en vormt het begin van een verdere reflectie op het creatieve potentieel binnen de regio. Het is gebleken dat het culturele kapitaal van Zwolle een vast onderdeel is van de economische kracht in de stad en haar omliggende regio.
  Lees verder
 15. Techniekroute Zwolle 01 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoeksproject wordt een driedelige lessenserie ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Centraal in de serie staan vijf bedrijven uit de directe leefomgeving van de doelgroep, die met multimediale hulpmiddelen worden gepresenteerd op een website. In nauwe samenhang met de online route wordt een game-app ontwikkeld. Deze leermiddelen worden ingebed in een methode die praktisch toepasbaar is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 16. Ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken 01 juli 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar het opstellen van ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken, waarbij rekening gehouden wordt met het optimaliseren van meerdere doelstellingen op netwerkniveau.
  Lees verder
 17. Innovaties in de Bouw 01 juni 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Bouw Informatie Model (BIM) kan het ontwerp- en productieproces in de bouw optimaliseren en versnellen en faalkosten reduceren. Het model kan nieuwe inzichten geven die kunnen leiden tot verbetering van bestaande materialen en technieken. Ook biedt het model de mogelijkheid om innovatieve ontwikkelingen op hun toepasbaarheid te testen.
  Lees verder
 18. De ontwikkeling van het vak Verkeerskunde in Nederland 01 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek dat de herkomst van het vakgebied Verkeerskunde inzichtelijk maakt om de discussie over de ontwikkeling ervan te bevorderen.
  Lees verder
 19. Streekidentiteit en Waardenkaart Natuur 01 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – Een onderzoek dat waarden in kaart brengt die ten grondslag liggen aan streekidentiteit en het Nederlandse natuurbeleid.
  Lees verder
 20. Anders kijken naar bereikbaarheid 01 maart 2013

  Onderzoeksproject (lopend) – Sinds de komst van de Nota Mobiliteit is de beleidsbenadering van bereikbaarheid verschoven van een oriëntatie op schakels (knelpunten), naar een oriëntatie op verbindingen (relaties) en locaties en gebieden (kansen). Het onderzoek brengt dominante waarden in kaart die worden aangetroffen in deze veranderende beleidsbenadering. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de bereikbaarheidsstrategieën in de provincie Overijssel en de instrumenten, modellen en data die hieraan ten grondslag liggen. Voor de praktijk wordt een overzichtelijke presentatie van waarden ontwikkeld, die hanteerbaar is bij keuzedilemma’s over bereikbaarheid.
  Lees verder
 21. Economische samenwerking in de grensregio 01 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – Samenwerking in het grensgebied van Duitsland en Nederland biedt kansen voor regionale ontwikkeling. Door de blik op de buren te richten, komen nieuwe mogelijkheden voor economische ontplooiing in beeld.
  Lees verder
 22. Regio Zwolle Monitor 29 november 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De Regio Zwolle Monitor brengt de Regio Zwolle in beeld. Hoe staat de Regio Zwolle ervoor? Wat zijn kenmerken van de regionale economische dynamiek? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet de economische structuur eruit en welke uitdagingen liggen er?
  Lees verder
 23. Het politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling 01 oktober 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - De ruimtelijke ordening lijkt vaak een apolitiek beleidsterrein. Ruimtelijke plannen lopen niet altijd zoals in de voorbereiding verwacht werd. Ook voor ervaren vakmensen blijkt het niet altijd goed te begrijpen hoe de uiteindelijke keuze, het plan of het bouwproject uitvalt. Het debat in gemeenteraden, provinciale staten of het parlement gaat soms over andere onderwerpen dan waarover het ‘zou moeten’ gaan. Althans, in de beleving van diegenen die na maanden (soms jaren) zwoegen met veel moeite een plan of project voor elkaar hebben gekregen. De ruimtelijke ordening lijkt dan ineens een speelbal van de politiek, waarbij het gesprek niet meer gaat over technische feiten, maar over waarden.
  Lees verder
 24. Hanzelijn Monitor 24 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar de effecten van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die per 8 december 2012 in gebruik is genomen. Onderzoekers, docenten en studenten van de opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Bedrijfseconomie volgen hiervoor meerdere jaren indicatoren als reizigersstromen, verplaatsing van werkgelegenheid, aantrekkelijkheid van vestigingslocaties, veranderingen in keuze van studielocatie en vrijetijdsbesteding. Voor de ingebruikname van de Hanzelijn is een nulmeting uitgevoerd, in de drie jaren daarna worden de ontwikkelingen jaarlijks gevolgd.
  Lees verder
 25. Kennisdistributiecentrum Logistiek 27 juni 2012

  Samenwerkingsverband (lopend) - Slim gebruik maken van expertise binnen het logistieke werkveld. Dat is het doel van het nationale netwerk van zes regionale Kennisdistributiecentra Logistiek. Windesheim is initiatiefnemer van het Kennisdistributiecentrum (KennisDC) Noordoost.
  Lees verder
 26. Clusterbeleid in de regio Zwolle 01 maart 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) – De meest actuele vorm van economische politiek is clusterpolitiek. Overheden proberen samen met bedrijven en kennisinstellingen gericht te investeren in innovatieve sectoren. In dit project wordt gekeken naar de ontwikkeling van een clusterbeleid in de Regio Zwolle.
  Lees verder