Gezin die buiten op het gras ligt

Mediawijsheid- en mediaopvoedingsvraagstukken in de ondersteuning en zorg

De onderzoekslijn Mediawijsheid- en mediaopvoedingsvraagstukken wil bijdragen aan het versterken van de mediawijsheid van professionals.

Steeds meer professionals vragen zich af hoe zij kinderen tegenwoordig nog bij kunnen houden in het gebruik van allerlei nieuwe media en technologieën. De leefomgeving van kinderen is de afgelopen jaren in rap tempo veranderd met mobieltjes en tablets. Daardoor is het voor veel ouders en professionele medeopvoeders aanzienlijk lastiger geworden om zicht te houden op waar kinderen allemaal mee bezig zijn. Enerzijds zien ouders wel voordelen voor hun kinderen en voor zichzelf, maar anderzijds hebben opvoeders ook aanzienlijk meer zorgen over het mediagebruik van hun kinderen.

Doelstelling

In nauwe samenwerking met partners als Mediawijzer.net draagt het lectoraat bij aan het versterken van de mediawijsheid van professionals. 

  • Met de opleiding Social Work ontwikkelen en verzorgen we daartoe op wetenschappelijke kennis gebaseerde trainingen en workshops voor beroepskrachten die met kinderen werken, zoals docenten en zorgverleners bij instellingen. Instellingen voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben daarbij specifieke aandacht, omdat juist voor deze groep er nog een hiaat is in kennis en bruikbare materialen. 
  • Daarnaast zet het lectoraat in op onderzoek naar de behoeftes aan ondersteuning, en materialen om kinderen te kunnen begeleiden bij hun mediagebruik, zowel thuis als in instellingen. Daartoe is het o.a. nodig om meer kennis te genereren over hoe kinderen en jongeren thuis en daarbuiten omgaan met media en hoe opvoeders daarover denken. 
  • Tot slot, legt het lectoraat een focus op het ondersteunen en versterken van beleid voor mediawijs gebruik van technologie in de jeugdsector.