Professioneel samenwerken in de wijk

Een onderzoek naar factoren die de samenwerking tussen professionals in wijkteams bevorderen en belemmeren. (Afgerond)

Professioneel samenwerken in de wijk

De sectoren zorg en welzijn veranderen in hoog tempo. De beroepspraktijk concentreert zich meer in de wijk en professionals zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met elkaar. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe kunnen zij de kwaliteit van hun samenwerking eenvoudig monitoren en -indien nodig- zelf bijsturen?

De samenwerking moet efficiënter en effectiever, waarbij meer aandacht is voor leefstijlgerichte preventie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van wijkbewoners. Deze nieuwe manier van werken brengt de nodige onzekerheden en vragen met zich mee. Professionals hebben behoefte aan indicatoren voor een goede samenwerking en aan ondersteuning bij het kiezen van passende acties of methodieken bij een vastgesteld samenwerkingsprobleem. In dit project hebben we onderzocht welke factoren de samenwerking in de wijk bevorderen dan wel belemmeren. Met de uitkomsten is een digitale Samenwerkingsthermometer ontwikkeld, een instrument waarmee op efficiënte wijze de kwaliteit van samenwerking binnen een team gemonitord én bijgesteld kan worden. Ook kan de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers met dit meetinstrument geëvalueerd worden. Bovendien geeft de samenwerkingsthermometer inzichten op welke manier die samenwerking verbeterd kan worden.

Contactpersoon

Monique Mensen

Producten

Digitale samenwerkingsthermometer waarmee de kwaliteit van samenwerking binnen een team gemonitord én bijgesteld kan worden. Naar de thermometer

Publicaties

Hofhuis, J., Mensen, M., Ten Den, L., Van den Berg, A., Koopman-Draijer, M., Smits, C. & De Vries, S. (2016). Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse zorg- en welzijnsprofessionals. Zwolle: Windesheim.

Smits, C.H.M., Hofhuis, J., Rijsdijk, L., Mensen, M.W.M., De Vries, S. (2016). Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk. (2016). In: Wilken, J.P. & Van Bergen. Handboek Werken in de Wijk. Uitgeverij SWP.

Partners

Lectoraat Innoveren met ouderen Windesheim

Diverse zorgorganisaties en experts: Sanitas Thuiszorg, Driezorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk, Icare, Medrie, De Kern, MJD, Humanitas, Arts en Zorg, Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Movisie, Vilans, Lectoraat Samenlevingsvraagstukken VIAA, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet, Denktank 60+Noord,Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Stichting Present,  zorgcampus Noorderboog Meppel, Stichting Present Zwolle, Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij, Opleidingen Verpleegkunde, SPH, TG en MWD, V&VN, Lectoraat de Gezonde Stad, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, gemeente Zwolle, MEE IJsseloevers en WIJZ