Meisje die een hap neemt van een koekje

Gezondheid en Welzijn

Het onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn richt zich op preventie.

Onderzoek binnen dit thema draagt bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen en individuen in de lokale en regionale samenleving. Hierbij ligt de focus op jeugd, ouderen, verslaving & psychiatrie en techniek in de zorg. Gezondheid en welzijn zijn van groot belang voor mens én  samenleving. Immers, het gaat hierbij om de kwaliteit van leven, en die kwaliteit bevordert in grote mate de vitaliteit van onze samenleving.

Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Bewegen en positieve lichaamsbeleving zijn van belang voor ons welbevinden. We passen dit ook toe binnen de psychomotorische therapie.
Lees verder

Lectoraat Gezonde Samenleving

Bij het lectoraat Gezonde Samenleving draait het om de gezondheid en het welzijn van de Zwolse jeugd.
Lees verder

Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

De vraag naar zorgt stijgt maar het aantal zorgverleners stijgt minder hard. Slimme inzet van ICT ontzorgt de zorg.
Lees verder

Lectoraat Innoveren met Ouderen

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen.
Lees verder

Lectoraat Jeugd

Hoe kunnen we de sociale netwerken binnen de jeugdhulp versterken en de kracht van gezinnen en jeugdigheden verhogen?
Lees verder

Lectoraat Klantenperspectief

Onderzoek naar het klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Doel: positie van burgers versterken die een beperking of aandoening hebben.
Lees verder

Lectoraat GGZ en Samenleving

Het lectoraat richt zich op het versterken van de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein via nieuwe samenwerkingsverbanden en het professionaliseren van beroepsbeoefenaars.
Lees verder

Expertisecentrum Dementie voor Professionals

De Windesheimlectoraten Innoveren in de Ouderenzorg en ICT-innovaties in de Zorg namen het initiatief tot de oprichting van ProMemo, expertisecentrum Dementie voor Professionals.
Lees verder