Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Vrij lezen in het mbo

Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoek was om met behulp van ontwerpgericht onderzoek na te gaan hoe vrij lezen verder kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het mbo. Onder vrij lezen wordt verstaan dat leerlingen op vaste tijdstippen gemotiveerd zelfgekozen teksten lezen, zodat hun geletterdheid toeneemt en zij zich ontwikkelen.

Het project heeft zich gericht op vrij lezen in het entree-onderwijs van Deltion College in Zwolle. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in drie fases. In iedere fase werden leraren en studenten geïnterviewd en geobserveerd. Vervolgens werden de resultaten teruggekoppeld naar het team en stelden team en onderzoekers in samenspraak aanpassingen op voor de volgende fase.

Van het project zijn twee films gemaakt:

Vrij lezen filmpje 1
Vrij lezen filmpje 2

In het verlengde van het onderzoeksproject is een boek verschenen waarin de levensverhalen van de studenten uit het entree-onderwijs zijn opgetekend. U kunt meer lezen over dit boek op de blog van Anneke Smits en Erna van Koeven.

Resultaten

Het project heeft tot nu toe geleid tot een onderzoeksrapport met daarin een protocol voor mbo-opleidingen die vrij lezen ook graag willen invoeren. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste aspecten weergegeven.

Vrij lezen in het mbo

Publicatie

Koeven, E. van (2015). 'Je vak moet je doen, niet lezen'. Amsterdam: Stichting Lezen.

Onderzoekers

Erna van Koeven, medeonderzoekers: Gerda Vierhuizen (Windesheim), Frank Schaafsma (Deltion)

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang N.v.t.
Partner Samenwerking Windesheim, Deltion College Zwolle en Stichting Lezen Amsterdam
Subsidie N.v.t.
Status Afgerond (2013 - 2015)