Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

LIST

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit project is om leesresultaten te verbeteren in de basisschool. Het Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST) is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau. De eerste scholen zijn gestart in schooljaar 2008 - 2009.

De deelnemende scholen zijn afkomstig uit het reguliere onderwijs, SBO-scholen, SO-scholen, cluster 2, 3 en 4 en VO-scholen. Inmiddels is het onderzoek naar voortgezet technisch lezen afgerond. Het onderzoek naar lezen in de kleutergroepen en aanvankelijk lezen loopt nog. Er hebben ongeveer negentig scholen meegedaan aan het LIST-project.

Publicaties

  • Houtveen, A.A.M., Brokamp, S.K., & Smits, A.E.H. (2013). Lezen, lezen, lezen! Utrecht: Hogeschool van Utrecht, Faculteit Educatie, Kenniscentrum Educatie.
  • Houtveen, A.A.M., Brokamp, S.K., & Smits, A. (2012). Lezen én Schrijven. Achtergronden en ontwikkelingen in drie projectjaren van het leesinterventie-project voor scholen met een totaalaanpak (LIST). Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie.
  • Houtveen, A., Smits, A., & Brokamp, S.K. (2010). Lezen is weer lezen. Utrecht: Hogeschool van Utrecht. Lectoraat preventie van leesproblemen.
  • Houtveen, A.A.M., Brokamp, S.K., & Smits, A.E.H. (2009). Lezen is weer leuk. Achtergronden en ontwikkelingen in het eerste projectjaar van het Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST). Utrecht: Hogeschool van Utrecht. Lectoraat preventie van leesproblemen.
Abstract
Soort Verbeteringstraject
Omvang Ongeveer 90 scholen
Partners Kenniscentrum Bewegen en Educatie Windesheim en Hogeschool Utrecht
Onderzoekers Anneke Smits
Status Lopend