Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

DENK!

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject naar zogenaamde DENK!-lessen is om te komen tot effectief onderwijs in begrijpend lezen. DENK! is een methodiek voor lezen met begrip die wordt ingezet vanaf groep 5 in het basisonderwijs. Binnen de DENK!-methodiek wordt gewerkt met langlopende thema ’s die gerelateerd zijn aan het zaakvakonderwijs.

De leerlingen lezen binnen de thema’s in zelfgekozen boeken - zowel fictie als non-fictie - uit het aanbod dat voor elke groep door de bibliotheek wordt aangeleverd. Door het lezen van boeken bouwen leerlingen achtergrondkennis op over het gekozen onderwerp, dit bevordert hun vaardigheid tot begrijpend lezen. Tijdens de lessen gaan de leerlingen met elkaar in gesprek rondom de boeken. Zij worden daarbij ondersteund door de leerkracht die werkt met een set open vragen op vier opeenvolgende denkniveaus.

Een concentrisch proces

Lezen met begrip wordt opgevat als een concentrisch proces, waarin door de jaren heen passend bij het onderwerp op steeds abstracter en dieper niveau over de inhoud van boeken en tekst wordt gepraat. Naast praten over boeken blijkt ook schrijven over een onderwerp tot begrip te leiden. Schrijven is immers de andere kant van de medaille van lezen met begrip. Korte schrijfopdrachten tussendoor, nodigen leerlingen uit om wat gelezen is te verwerken en vast te houden. Deze schrijfopdrachten leiden bijvoorbeeld tot het schrijven van een blog die gepubliceerd wordt op de daartoe geopende klassenblog.

De leerkracht staat model tijdens de DENK!-lessen. De leerkracht modelleert denkprocessen en helpt kinderen daardoor om steeds een stap verder te komen in het denken over tekst.

De centrale pijlers van DENK! zijn :

  • Het opbouwen van achtergrondkennis binnen voor het onderwijs relevante thema’s
  • Het versterken van de leesmotivatie door het werken met zelfgekozen boeken
  • Praten en schrijven aan de hand van DENK!activiteiten
  • Het model staan van de leerkracht
Abstract
Soort Methodiek DENK!
Omvang 3 jaar
Partners Samenwerking kenniscentrum Bewegen en Educatie Windesheim en Hogeschool Utrecht
Onderzoekers Anneke Smits
Status Lopend