Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Educatie

Het onderzoeksthema Educatie levert kennis en inzichten voor de inrichting van educatieve processen, interventies en organisaties.

Het kenniscentrum is sterk in educatief praktijkgericht onderzoek, waarbij de pedagogische kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt vormen. Educatieve doelen overstijgen het louter leren. Ze zijn in verbinding met leren gericht op vorming op de ontwikkeling van de hele persoon en op de bijdrage aan de samenleving.

Het onderzoeksthema educatie kent als speerpunten

Innovatieve leeromgevingen: inclusief en duurzaam:
Het onderzoek en school/teamontwikkeling richt zich op effectieve, duurzame en zinvolle professionalisering van aanstaande en zittende onderwijs- en zorgprofessionals binnen de actuele veranderende onderwijscontext naar meer integratief en inclusief onderwijs, waarin ook technologische ontwikkelingen een rol spelen.

Toekomstgericht hoger beroepsonderwijs:
Het onderzoek richt zich op de wijze waarop technologie kan worden ingezet bij het opleiden van hbo studenten, met nadrukkelijk oog voor de toegenomen diversiteit van de studentpopulatie en de eisen die in de digitale samenleving aan afstudeerders worden gesteld.

Lectoraat Inclusieve en betekenisvolle leeromgevingen

Het praktijkgericht onderzoek voor het thema Educatie is ondergebracht in het Lectoraat Inclusieve en Betekenisvolle Leeromgevingen. Het lectoraat kent twee leeropdrachten, die onder leiding staan van een lector en associate lector.

Leeropdrachten:

Leeropdracht Leraren en (leraren)opleiders in Inclusieve Leeromgevingen

Lees verder

Leeropdracht Onderwijsinnovatie en ICT

Lees verder

Afgeronde lectoraten

Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken (beëindigd maart 2016) Lees verder

Lectoraat Pedagogische Kwaliteit (beëindigd oktober 2017) Lees verder

Onderzoeksaccenten

Naast onderzoek binnen de genoemde lectoraten zijn er bij Windesheim ook enkele onderzoekers werkzaam die zich richten op een bepaald onderzoeksaccent.

Geletterdheid en taalontwikkeling

Gerichte, onderbouwde aandacht voor lezen en schrijven is een voorwaarde voor schoolsucces van leerlingen en dus voor participatie in de samenleving.
Lees verder

Onderwijs en Veiligheid

Hoe kunnen we schoolaanslagen voorkomen? Binnen dit onderzoeksthema wordt aan de hand van concrete voorvallen en onderzoek gekeken naar het fenomeen geweld op scholen.
Lees verder

Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door praktijkgericht onderzoek

Voor hbo-lerarenopleiders behoort onderzoek inmiddels tot een van hun professionele rollen. Maar hoe geven zij invulling aan deze relatief nieuwe rol?
Lees verder

Samenwerken met ouders in het onderwijs

Hoe kan men in het onderwijs constructief samenwerken met ouders? Het lijkt een voor de hand liggende vraag, toch wordt deze nog te weinig gesteld.
Lees verder 

Expertisecentrum PBS

Het Expertisecentrum PBS (Positive Behavior Support) streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen via een schoolbreed model.
Lees verder