Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Dr. Ilse Matser

Lector Familiebedrijven en directeur Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Contactpersoon

088-469 88 28
ia.matser@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap
Lectoraat Familiebedrijven


Dr. Matser

Onderzoeksfocus

Matser richt zich met haar onderzoeken voornamelijk op het belang van continuïteit in familiebedrijven door goed bestuur. Een professionele bedrijfsvoering die recht doet aan de sociaal-culturele context en een goed geregelde bedrijfsopvolging zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Onderzoekservaring

Ze is lector Familiebedrijven sinds begin 2010. Daarvoor was ze werkzaam als docent bij de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij Kenniscentrum Innovatie & Business van Hogeschool Utrecht. Ze was als directeur verbonden aan het Centrum van het Familiebedrijf in Utrecht.

Opleiding

In 1993 studeerde Matser af in Bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam.

Op 18 januari 2013 is Ilse Matser gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op onderzoeken naar de strategische resources en prestaties van Nederlandse familiebedrijven. Focus op de relatie tussen de betrokkenheid van de familie en de ontwikkeling van vormen van 'social capital'.