Studieprogramma

In de Basiscursus coachen leer je in vijf bijeenkomsten de basisvaardigheden van het coachen.

Drie onderwerpen

In de cursus staan drie onderwerpen centraal:

  • vaardigheden, technieken en theorievorming om te kunnen coachen
  • leerproces van de coach
  • toepassen van basiscompetenties zodat ze goed aansluiten bij het leerproces van de student en/of collega

Leeruitkomsten

1. Na de basiscursus coachen ben je in staat om jouw coachees zo te coachen dat zij vanuit helderheid naar zichzelf leren kijken, hun successen, sterke kanten en kwaliteiten gaan zien en bedenken hoe deze ingezet kunnen worden om de volgende stap te zetten.

2. Je stimuleert dat de coachee open wil staan voor feedback, op zichzelf reflecteert, nieuwe dingen gaat uitproberen, fouten durft te maken, de stap zet om hulp te vragen en fouten gaat zien als een mogelijkheid om van te leren en om te kunnen corrigeren. Je stelt de coachee zo in staat om te groeien. Bovenstaande leef je zelf voor en laat je ook tijdens de cursus zien.

3. Je voert coachgesprekken op basis van de basiscompetenties van coachende gespreksvoering en actief luisteren. Hierbij laat je de volgende coachvaardigheden zien: in contact zijn, afstemmen, volgen en leiden, actief luisteren, activerend vragen, verhelderen, doorvragen, concretiseren. Je kan waar nodig vanuit verbinding confronteren en spiegelen. Hierbij pas je de verschillende communicatiestijlen toe en stel je je wendbaar op in jouw communicatie.

4. Je voert oplossingsgerichte en krachtgerichte gesprekken waardoor de coachee vanuit helderheid meer en nieuwe mogelijkheden gaat zien. Daarbij wordt de coachee geactiveerd om zelf tot een eigen oplossing of ideaal te komen.

5. Je bent transparant in jouw rol als coach, je werkt vanuit de relatie, je verheldert verwachtingen, je maakt werkafspraken en je hanteert leiding en structuur in het coachgesprek.