Twee professonials die met elkaar praten

Inhoud

Je leert in deze cursus hoe je cliënten met een verslaving of met psychiatrische problematiek, beter kunt behandelen en begeleiden.

Wat leer je?

Je gaat aan de slag met nieuwe sociaal-agogische methodieken, intervisie en cases met het accent op behandeling, rehabilitatie en herstel. Je krijgt nieuwe inzichten in psychiatrische lachende jongenproblemen in combinatie met verslavingsproblematiek.  

Er is ruimte voor:

  • verschillende visies;
  • kritische reflectie op de DSM-5;
  • reflectie op casuïstiek en eigen normen en ervaringen.

Je leert verschillende methodieken, onder andere op het gebied van systeembenadering, herstel en rehabilitatie en begeleidingstechnieken zoals motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast krijg je enige kennis van medicatie. Ook de sociale context van cliënten komt bij deze onderwerpen uitgebreid aan bod.

Het certificaat GGZ-agoog behalen

Om het GGZ certificaat te behalen zijn er twee mogelijkheden.

Mogelijkheid voor een instroomassessment 

In een instroomassessment toetsen we in hoeverre je specifieke competenties en daaraan gekoppelde kennis en vaardigheden reeds hebt verworven in de praktijk. Denk je dat je in aanmerking komt voor een assessmenttraject? Lees meer hierover via onderstaande link.

Informatie over het instroomassessment-traject 

Waarom bij Windesheim?

  • Windesheim profileert zich sterk op de GGZ, niet alleen via deze erkende route voor de GGZ-agoog, maar ook via onderwijs en onderzoek op het gebied van verslaving en psychiatrie en de combinatie daarvan.
  • Mogelijkheid om via instroomassessments vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding.
  • Windesheim onderhoudt nauwe contacten met de brancheorganisatie GGZ Nederland en met GGZ-, VZ- en LVB-instellingen in de regio.
  • Windeheim heeft een lectoraat Verslaving dat mogelijkheden biedt voor onderzoek en samenwerking.    

Geaccrediteerd door Hobéon

De opleiding GGZ-agoog is geaccrediteerd door Hobéon.

De registratie vormt een kwaliteitskeurmerk dat helpt professionals te herkennen. Als professional laat je met registratie zien dat je het beroep serieus neemt, vakbekwaam bent, en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. SPH'ers en maatschappelijk werkers die deze opleiding volgen krijgen het certificaat GGZ-agoog en kunnen zich als zodanig registreren in het beroepsregister. Deze differentiatie is binnen de GGZ-beroepenstructuur (van het voormalige CONO) namelijk voorbehouden aan deze twee beroepsgroepen.

Certificaat 

SPH'ers en maatschappelijk werkers die deze opleiding volgen krijgen het certificaat GGZ-agoog. Zij kunnen zich in het beroepsregister laten registreren als GGZ-agoog. Deze differentiatie is binnen het GGZ-beroepenschema voorbehouden aan de twee genoemde beroepsgroepen. Werk je in een andere beroepsgroep dan is via een instapassessment een verkorte opleiding Social Work/GGZ-agoog mogelijk.