Twee deeltijdstudenten in het X-gebouw

Studieprogramma

De cursus bestaat uit zes modulen. Elke module is zelfstandig te volgen, maar je kunt ook kiezen voor een combinatiepakket.

De cursus bestaat uit zes modulen:

Module Filantropie

De filantropische sector professionaliseert. De overheid trekt zich terug, organisaties moeten steeds meer 'de eigen broek ophouden'. Wat speelt er, welke (on)mogelijkheden biedt de filantropische sector en wat mag je ervan verwachten? Wij geven je tijdens deze module alle ins en outs van de filantropische sector.

In twaalf bijeenkomsten gaan we in op de geschiedenis en achtergrond van de filantropie en maken we je wegwijs in de diverse actuele aspecten en ontwikkelingen binnen de sector. Tijdens de bijeenkomsten is er veel interactie tussen jou en de docent. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Inleiding: geschiedenis en achtergrond
- Actuele aspecten en ontwikkelingen
- Sociaal ondernemen en Social Return On Investment
- Vermogensfondsen
- Fondsenwervende instellingen
- Relatiegerichte fondsenwerving
- Major donors
- Financieel vermogensbeheer en risicospreiding
- Civil Society
- Trends
- Professionalisering van de filantropische sector

Module Projectaanvraag schrijven en beoordelen

Nederland kent zeer veel goede doelen en andere instanties die voor het realiseren van projectplannen mede afhankelijk zijn van bijdragen van derden. De concurrentie is enorm. De vraag dringt zich op: hoe kan ik mijn project zo optimaal mogelijk in een projectaanvraag presenteren, zodat potentiële co-financiers hieraan willen bijdragen, waarmee het behalen van het te realiseren doel mogelijk wordt gemaakt?

In deze module gaat het voornamelijk om een gezonde mix tussen theorie en praktijk. Welke eisen stellen vermogensfondsen en andere fondsenverstrekkers (zoals banken) in het algemeen aan een projectaanvraag? Je leert wat een projectaanvraag is en hoe je een succesvolle projectaanvraag schrijft. Dit doe je samen met gastdocenten uit het werkveld. Ook leer je, geadviseerd door deze professionals, te kijken naar de andere kant van een projectaanvraag. Je krijgt een unieke kijk achter de schermen van een vermogensfonds, geeft je oordeel over een aantal reële aanvragen en voorziet deze van advies voor de directie van de beoordelende instantie. Zo krijg je een allround beeld van een succesvolle projectaanvraag. Na het volgen van de module kun je een overtuigende projectaanvraag schrijven, waarmee je de benodigde (aanvullende) financiën voor jouw te realiseren project succesvol mobiliseert.

Module Communicatie

De filantropische sector professionaliseert en is zich bewust van het belang van identiteit en imago en het belang van communicatie hierin. Hoe zorg ik dat mijn (online)communicatie bijdraagt aan een goed imago bij mijn stakeholders?

We gaan in op aspecten die belangrijk zijn om een goede communicatie tussen jou en de organisaties, je relaties, op gang te brengen en/of te houden. Hierbij staat het opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie centraal. Om dat goed te kunnen doen, is inzicht in het communicatieproces van essentieel belang. Hoe zet je verbale en non-verbale communicatie goed in? Wat betekenen identiteit en imago voor een organisatie? Hoe zet je dit goed neer en hoe ga je hier praktisch mee om? Deze en vele andere vragen zullen wij in deze module beantwoorden. Ook de online communicatie komt nadrukkelijk aan bod. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk: we gaan specifiek in op jouw werksituatie en organisatie. Elke organisatie is immers uniek en na het volgen van deze module kom je communicatief goed beslagen ten ijs en ben je ingevoerd in belangrijke aspecten van communicatie.

Module Charitymarketing

Bij de belastingdienst zijn ongeveer 18.000 goede doelen geregistreerd. Ieder goed doel doet zijn best om door middel van collectes, mailingacties, nalatenschappen, giften, geschenken of loterijen geld van donateurs te krijgen. De concurrentie om de chari-euro wordt steeds heviger. Hoe zorg je dat je een interessante partij bent voor de gever om zich aan te verbinden?

Het gevoel dat marketing eigenlijk niet past bij een goed doel overheerst nog te vaak. Ondanks het belang voor het goede doel en de grote bedragen, worden nog te vaak ad hoc mailingacties ondernomen. Maar ook op dit gebied professionaliseert de goede doelensector. Met het maken van een charitymarketingplan verduidelijk je de strategische marketingkeuzes en breng je structuur en richting aan in de aanpak. Dit geeft medewerkers en vrijwilligers duidelijkheid en daarmee rust in de organisatie. Mensen vertrouwen erop dat hun geld goed terecht komt. Met behulp van een charitymarketingplan kun je dat vertrouwen ook onderbouwen. Voor het imago van het fonds is een goede verantwoording van de gespendeerde gelden een must.

Na afloop van deze module ben je in staat belangrijke marketingconcepten voor goede doelen toe te passen in je eigen organisatie. Je brengt op een planmatige en gestructureerde manier de marketinggedachte in de organisatie tot ontwikkeling.   

Module Sponsoring

Sportclubs, goede doelen, instellingen op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, zorg en andere, ze staan allemaal te dringen om met hulp van (extra) derde geldstromen hun doelen te realiseren. De concurrentie om sponsoren te binden aan een goed doel is hevig. Vanouds is de sportsector actief op sponsorgebied, maar daarnaast drukken bezuinigingen bij centrale en lokale overheden veel instellingen met de neus op de noodzaak om derde geldstromen aan te boren. Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke partij bent voor de sponsor om zich aan te verbinden? Wat bied je de potentiële sponsor?

De volgende onderwerpen staan centraal in deze module:
- Introductie: ‘Wat is sponsoring?’ (facts en figures)
- Verdieping: ‘Hoe kun je op een succesvolle manier sponsors werven?’ ‘Wat zijn de do’s en de don'ts?’
- Best pratices: analyse van een aantal succescases

Je hebt, na afronding van deze module, inzicht in de werking van sponsoring als marketingcommunicatie-instrument. Je weet wat sponsoring inhoudt, welke mechanismen spelen, wat de succesfactoren zijn voor sponsorships en hoe je succesvol sponsors kunt werven.

Nieuw: Module Financiële en Juridische aspecten

Met een terugtrekkende overheid groeit de vraag naar private middelen in de wereld van goede doelen, sport en cultuur. Organisaties zijn voor een steeds belangrijker deel afhankelijk van private gelden, waarbij vertrouwen heel belangrijk is. Om vertrouwen te winnen is een heldere structuur, waterdichte afspraken en verantwoord financieel beleid randvoorwaarde.

In deze module kijken we naar de financiële en juridische zaken die het goed functioneren van de organisatie mede bepalen. Wat is een jaarverslag en zijn we transparant? Wat zijn consequenties van het feit dat we vereniging of stichting zijn? Wat doen we met ons vermogen op korte of lange termijn? En wat doen we met schenkingen, donaties en nalatenschappen? Op deze vragen krijg je antwoord in deze module.

"De cursus FG&S heeft mij veel geleerd over de wereld van fondsenwerving en hoe kansrijk en groot in mogelijkheden de filantropische sector is. Inspirerende (gast)docenten delen hun ervaring en handvaten uit de praktijk, kennis die je gelijk kunt toepassen en waarmee je maatschappelijke projecten tot een succes kan maken."

Sanne Oostenga, oud-cursist en marketing medewerker bij Zwolse theaters

 

Combinatiepakket

Het programma van de modulen Projectaanvraag schrijven en beoordelen, Communicatie, Charitymarketing en Sponsoring is zodanig ingericht dat wij deze modulen ook als combinatiepakket aanbieden.