Embedded Systems and Automation

Als je na het eerste jaar definitief voor de afstudeerrichting Embedded Systems and Automation kiest, dan start vanaf het tweede jaar de bijbehorende studieroute.

Met de afstudeerrichting Embedded Systems and Automation leer je technische apparatuur aansturen. 

Focus op microprocessors 

In de eerste helft van het tweede jaar ligt de focus op microprocessors: wat zijn het, hoe zitten ze in elkaar en belangrijker nog, hoe gebruik en programmeer je ze. Je leert om nog beter te programmeren in C/C++ en je krijgt een basis in elektronica. Bijvoorbeeld: hoe kun je een weerstand of transistor gebruiken om een motor of lamp aan te sturen. Ook volg je ondersteunende vakken die je helpen om je sociale en communicatieve vaardigheden te versterken. Wat je leert, pas je direct toe in groepsprojecten. Je ontwikkelt samen met je projectleden een spelletje dat bestuurd wordt met een digitaal meetapparaat op een microcontroller met kleuren LCD-scherm. 

Embedded systems

In de tweede helft van het tweede jaar staan de embedded systems centraal van bijvoorbeeld een zelfdenkende koelkast, een navigatiesysteem en nog veel meer: van radarsystemen tot ECG-apparaten. Kort gezegd, een embedded systeem bevat hardware (microprocessor) en software (operating systeem en programma). Je leert hoe je zelf zo’n systeem kunt specificeren, ontwerpen en bouwen. We starten met de basisprincipes, waarna in een groot project alles samenkomt. 

Studenten in labGereedschap in het labStudenten met tablet

Voorbereiding op het echte werk

Om je optimaal voor te bereiden op het echte werk, pas je wat je leert direct toe in praktijkopdrachten. In grote of kleine groepen voer je realistische projecten uit, zoals het bouwen van een robot of het ontwerpen van een netwerksysteem. Uiteraard ondersteunen vakdocenten en je studiecoach je in je leerproces.

Danny: 'Robots ontwikkelen is net zo leuk als mensen begeleiden!'

‘In het tweede studiejaar heb ik een middelbare school geholpen met de voorbereidingen voor de FIRST LEGO League (een wedstrijd die jongeren uitdaagt om een probleem met techniek op te lossen). De leerlingen moesten een robot van lego bouwen. Ik heb hen uitleg en begeleiding gegeven tijdens het bouwproces. Tijdens mijn periode als begeleider heb ik gemerkt dat ik het ontwikkelen van robots net zo leuk vind als het begeleiden van mensen!’

Keuzesemesters binnen of buiten de opleiding

Na de verplichte majors die horen bij de afstudeerrichting Embedded Systems and Automation, kun je nog een jaar naar eigen wens invullen. De opleiding HBO-ICT heeft een gevarieerd aanbod aan keuzesemesters. Wil je een semester/minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool? Kijk dan op de website kiesopmaat.nl. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook heb je de mogelijkheid om een premastertraject te volgen, waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een universiteit.

Lees meer over de keuzesemesters van de opleiding HBO-ICT

Het is zover: afstuderen!

In het laatste halfjaar van de opleiding voer je een afstudeeropdracht uit die past bij de afstudeerrichting Embedded Systems and Automation. Tijdens deze opdracht laat je zien dat je zelfstandig op hbo-niveau kunt werken. Je schrijft hiervoor een plan van aanpak waarin je aangeeft hoe je je opdracht gaat uitvoeren en wanneer je de resultaten van de opdracht oplevert. De afstudeeropdracht sluit je af met een presentatie. Ook in de afstudeerfase krijg je begeleiding van een vakdocent van Windesheim en van een mentor uit het bedrijf.