Business IT and Management

In de afstudeerrichting Business IT and Management ga je aan de slag op het snijvlak van ICT en business. Je leert hoe je met behulp van ICT kunt zorgen dat bedrijven beter gaan functioneren.

Je adviseert bijvoorbeeld als consultant hoe een bedrijf door het toepassen van slimme ICT-oplossingen zijn informatieprocessen beter op elkaar kan afstemmen. Om een bedrijf goed te kunnen adviseren, analyseer je hoe werknemers in een bedrijf met informatie omgaan. Daarbij is het belangrijk dat je goed kunt communiceren, graag samenwerkt en dat je geïnteresseerd bent in mensen en hun drijfveren. Als je na het eerste jaar definitief voor de afstudeerrichting Business IT and Management kiest, start vanaf het tweede jaar de bijbehorende studieroute.

Business Process Management

Je start het tweede jaar met de major Business Process Management. Je leert hoe je met behulp van ICT kunt zorgen dat bedrijven beter gaan functioneren. Hierbij leer je aan de hand van workshops gebruik te maken van een modelleertool in een échte praktijkcasus. Onderwerpen als lean manufacturing en security passeren de revue.

Data Science 

In de tweede helft van het tweede jaar volg je de major Data Science. Je voert een opdracht of onderzoek uit voor een echte opdrachtgever. Door grote hoeveelheden data te ontsluiten en te analyseren, voeg je nieuwe betekenis toe aan gegevensverzamelingen. Je besteedt aandacht aan de juridische, ethische en veiligheidsaspecten die hierbij een rol spelen. Je visualiseert je bevindingen in bijvoorbeeld een datamap. In deze major ga je programmeren in Python. 

Werken in een community

In de afstudeerrichting Business IT and Management werk je vanaf het tweede jaar samen met je klasgenoten in je eigen community. Dit betekent dat je een vast lokaal hebt, met je eigen werkplek. In de communityruimte werk je samen met je projectteam aan (bedrijfs)opdrachten. De kennis die je nodig hebt, ontwikkel je door zelfstudie, het volgen van workshops en (gast)colleges. Er is veel ruimte en aandacht voor het trainen van je professionele vaardigheden, zoals het projectmatig werken. Uiteraard ondersteunen vakdocenten en je studiecoach je in je leerproces. Werken in een community bereidt je optimaal voor op het ‘echte’ werk!

Studenten houden buiten pauzeStudenten aan het werk Vier studenten in overleg

Marlou: 'Business IT and Management is heel afwisselend'

‘Elke week krijgen we colleges over een ander thema met een bijbehorende workshop en praktijkopdracht. De ene week verdiepen we ons in consultancy, de andere week houden we ons bezig met het efficiënter inrichten van werkprocessen. Dit maakt de afstudeerrichting Business IT and Management heel afwisselend en divers, net als het werkveld. Doordat ik zoveel verschillende dingen heb mogen proberen, ben ik erachter gekomen wat ik leuk vind: Risk Management, Financieel Management en Procesmodelleren.’

Keuzesemesters binnen of buiten de opleiding

Na de verplichte majors die horen bij de afstudeerrichting Business IT and Management, kun je nog een jaar naar eigen wens invullen. De opleiding HBO-ICT heeft een gevarieerd aanbod aan keuzesemesters. Wil je een keuzesemester/minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool? Kijk dan op de website kiesopmaat.nl. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook heb je de mogelijkheid om een premastertraject te volgen, waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een universiteit.

Lees meer over de keuzesemesters van de opleiding HBO-ICT

Het is zover: afstuderen!

In het laatste halfjaar van de opleiding voer je een afstudeeropdracht uit die past bij de afstudeerrichting Management of Business and IT. Tijdens deze opdracht laat je zien dat je zelfstandig op hbo-niveau kunt werken. Je schrijft hiervoor voor een bedrijf een plan van aanpak waarin je aangeeft hoe je je opdracht gaat uitvoeren en wanneer je de resultaten van de opdracht oplevert. De afstudeeropdracht sluit je af met een presentatie. Ook in de afstudeerfase krijg je begeleiding van een vakdocent van Windesheim en van een mentor uit het bedrijf.