Verkennen 3D metaalprint technologie 2.0

Ontwikkelingen op het gebied van 3D printen gaan razendsnel. Materialen, printtechnieken, toepassingen, printers en aanbieders wijzigen dagelijks en zijn nauwelijks nog bij te houden.

Regelmatig hebben we te maken met innovaties op het gebied van 3D printen die de moeite van het verder uitzoeken van een business case waard lijken te zijn. Dit gaat dan vaak hand in hand met verdere technische uitwerking of onderzoek. Meer en meer is er behoefte in de markt aan andere materialen voor 3D printers. Het gaat hier om bijvoorbeeld biogebaseerde en/of bioafbreekbarematerialen, hoge-temperatuur materialen (PEEK of PEI) en vezelversterkte materialen.

Doelstelling project

Hoofdactiviteit is praktisch onderzoek naar de mogelijkheden om 3D printtechnieken toe te passen in productie. Dit kan om zowel enkelstuks als series gaan. Kern daarbij is dat het geprinte product een “eindbestemming” kent (recycling e.d. niet beschouwd) en dus niet alleen bedoeld is als prototype. In de afgelopen periode was het onderzoek naar 3D printen vooral orienterend op de vraag ‘wat kan het MKB met 3D printen?’ en dan ook nog vooral in de richting van prototyping. Met de huidige stand der techniek en de nieuwe generatie printers, is veel meer mogelijk. Je hebt nu zelfs al goedkope poederprinters. Poederprinters zijn b.v. interessant omdat ze minder nabewerking nodig hebben en in de regel eenvoudiger topologie optimalisatie mogelijk maken. De brede onderzoeksvraag luidt daarom nu: “wat is aan kennis nodig voor industrieel eind-gebruik (al dan niet bij het MKB)?”

Ervaring uit voorgaande 3D-print projecten leert dat demonstrators bijzonder goed werken om kennis te vergaren en te dissimineren. Aan demonstrators wordt dan ook bijzondere aandacht gegeven in het huidige project. Aandacht gaat verder uit naar:

 • inpassen van print processen in de industriële omgeving
 • gebruik van nieuwe printers en slim daarmee ontwerpen i.c.m. materiaalkennis
 • omzetten van niet-CAD 3D data (b.v. MRI scans) naar printbare bestanden
 • business modellen, liabilities
 • sustainable materiaal ontwikkelingen (bio of gerecycled) 
 • mechanische en chemische eigenschappen als UV, lange duurgedrag, temp, vocht, chemicalien

De opgedane kennis wordt o.a. vastgelegd en gedeeld middels een wiki-site: “3Dprintwiki.org”. Als onderdeel van de samenwerking tussen het lectoraat kunststoftechnologie (LKT) en lectoraat duurzame kunststoffen (LDK) van Windesheim en respectievelijk Stenden, wordt een netwerk opgesteld voor kennisuitwisseling en dienstverlening op het gebied van 3D printen. 3Dprintwiki richt zich op het verzamelen, genereren en toegankelijk maken van 3D printkennis; in navolging op resultaten van het ‘3D print project 2014-2016’. 

Output 

Het project levert het 3Dprintwiki-project breed inzetbare output op:

 • De 3Dprintwiki
 • Update van het 3D print boekje
 • Uitbreiding van het netwerk van bedrijven waarmee Green PAC samenwerkt
 • Steun voor startups van de GreenPAC iLabs
 • Mogelijkheden voor brede (commerciële?) inzet van 3D print faciliteiten
 • Ruimere mogelijkheden voor kennisdeling naar bedrijfsleven en onderwijs
 • Opgebouwde kennis betreffende nieuwe materialen voor 3D printen
Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang 2 jaar
Partners 

Windesheim, Stenden, Drenthe College (DCTech), Cibap, DSM, 3D mouthguards, UMCG. Rijks Universiteit Groningen (RUG), Cumapol, Fiberneering BV. Life Cycle BV, Concious Development BV, Deventer Ziekenhuis, Mobstacle BV en Nijha BV

Status  Lopend