Syrische vluchtelingen aan het werk

Onderzoeksproject (afgerond) - Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen.

Syrische vluchtelingen aan het werk

In de afgelopen periode heeft een groot aantal mensen een veilig heenkomen gezocht in Nederland, waaronder veel vluchtelingen uit Syrië. Verschillende organisaties zetten zich in om deze vluchtelingen te helpen om een passende werkplek te vinden. Er is echter nog weinig bekend over wat daarbij effectief is. Het project ´Syrische vluchtelingen aan het werk´ heeft als doel om hierover kennis op te bouwen en breed toegankelijk te maken. Het project loopt van januari 2017 t/m juni 2018.

Doel van het project is het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen gaan we op zoek naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden van deze vluchtelingen. Dit doen we door:

  1. Het samenvatten van de reeds beschikbare literatuur over de toeleiding van vluchtelingen naar werk en het omgaan met etnische en culturele diversiteit in organisaties.
  2. Het organiseren van een leernetwerk waarin organisaties die bezig zijn met de toeleiding van vluchtelingen naar werk ervaringen kunnen uitwisselen.
  3. Het uitvoeren van casestudies bij organisaties waar Syrische vluchtelingen aan het werk zijn. We verzamelen ervaringen uit het traject voorafgaand aan de plaatsing, over de startfase in de organisatie en over hoe het daarna verder gaat. We doen dit vanuit het perspectief van zowel de werkgevers als van de geplaatste vluchtelingen, de organisaties die de toeleiding organiseerden en collega´s en leidinggevenden van de vluchtelingen.
  4. Het toegankelijk maken van de opgedane kennis.

Producten

Partners

  • Haagse Hogeschool
  • Inholland

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van Instituut Gak