Twee professionals die met elkaar praten

Inhoud opleiding

Geloof, cultuur en samenleving zijn kernwoorden in de opleiding. Je krijgt een brede basiskennis van theologie. Wat leer je nog meer?

Je leert wat geloof is en hoe je dat definieert. We gaan in op rituelen in de samenleving en de veelkleurigheid van levensbeschouwelijke en religieuze groepen en verschijnselen. Ook ethiek, filosofie en godsdienstpedagogiek komen aan bod. Je leert natuurlijk ook lesgeven en je eigen visie op onderwijs ontwikkelen. Je volgt colleges, bestudeert literatuur, bezoekt plaatsen waar religie en zingevingsvraagstukken zich afspelen en maakt kennis met de diversiteit aan praktijkplekken.

Leren door te doen

We leren je vaardigheden die je straks nodig hebt als leraar godsdienst en levensbeschouwing om les te kunnen geven. Zoals een veilige leeromgeving creëren en de ontwikkeling van leerlingen stimuleren. Je leert vooral door zelf te doen. Je organiseert bijvoorbeeld een viering voor leerlingen op een vmbo-school. Of je ontwikkelt een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘zingevingen en levensloop’.

Midden in de maatschappij

Wij staan midden in de maatschappij en hechten veel belang aan normen en waarden zoals respect voor elkaar en elkaars mening. Dit is waarin wij geloven. In ons onderwijs geven we dan ook ruimte aan de diversiteit van meningen en overtuigingen. Bijbel

Praktijk, theorie en reflectie

Praktijk
Tijdens de studie is er veel ruimte voor praktijk. De praktische opdrachten door je hele studie heen en je stage kun je naar eigen wens invullen. Zo organiseer je bijvoorbeeld een project op een school, bereidt je een inspirerende les voor, of ontwikkel je activerend lesmateriaal over zingeving.
Ook pak je projecten op samen met je medestudenten. Leerzaam, omdat je van elkaar leert. En daarnaast leer je hoe je jouw rol kan vervullen in het groepsproces.

Theorie
Tijdens de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing duik je in de theorie. En dat is echt theorie met een hoofdletter T. Jouw basiskennis wordt flink vergroot. Je leert de hele dag door, tijd en plaats maakt eigenlijk niet uit. Jouw leven is jouw studie. Want ook buiten Windesheim is er voor jou genoeg te leren en te ontdekken.
De vakken die je in de opleiding kunt verwachten zijn onder andere gericht op theologie, filosofie, godsdienstwetenschappen, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

Reflectie
De rode draad door je studie is reflectie. Je ontwikkelt jezelf, ontdekt en groeit in je eigen spiritualiteit en je leert hoe jij je beweegt in een groep. Je leert je groeiende professionaliteit te verantwoorden naar je docent en je stippelt je eigen route uit.
Je krijgt te maken met intervisie en supervisie, feedback van jouw medestudenten en docenten. Je krijgt de studieloopbaanbegeleiding die je nodig hebt om jouw studie succesvol af te ronden. Maar je kunt ook een beroep doen op psychologen, decanen en andere deskundigen.

Studieopbouw

Binnen de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing in deeltijd kun je kiezen uit flexibele manieren om je studieprogramma in te richten. Wil je weten wat jouw opties zijn, ga dan in overleg met de studiecoördinator. Hij of zij kan je adviseren wat in jouw specifieke situatie de meest geschikte wijze van studeren is. Zo kun je het reguliere programma (zie de afbeelding hieronder). Je kunt echter ook losse modules volgen, waarmee je de richting, studieduur en eindbestemming van jouw opleiding zelf bepaalt. Werken, studeren en je privésituatie zijn zo beter te combineren.

 

Leren met en van elkaar

Je hebt één dag in de week een gezamenlijke lesdag met voltijdstudenten. Daarnaast volg je regelmatig colleges met zowel studenten van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing als studenten van Godsdienst-Pastoraal Werk. Een mooie gelegenheid dus om van elkaar te kunnen leren.

Borging kwaliteit

De Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing heeft een werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.