Twee professionals die met elkaar praten

Eerste jaar

In de major die je volgt, een vast onderwijsprogramma, verwerf je kennis die je nodig hebt in je toekomstige werk.

Basiskennis

We zorgen ervoor dat je een brede basiskennis hebt van theologie en levensbeschouwing. Daarnaast leer je meer over geloof en spiritualiteit in de maatschappij. In het eerste jaar volg je de vakken samen met de studenten van Godsdienst-Pastoraal Werk. In het tweede jaar ga je verder met de opleiding waarvoor je gekozen hebt: Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. 

Vakken in de opleiding

We werken tijdens de opleiding in 'leerarrangementen', waarbij deels praktijk, deels theorie en deels reflectie centraal staat.

Vakken die je in het eerste jaar onder andere krijgt

Religie in meervoud

Een verkenning van de begrippen zingeving, levensbeschouwing en religie. Wat betekenen de begrippen? Hoe komen we zingeving, levensbeschouwing en religie tegen in de maatschappij? Via kenmerken onderzoeken we verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen.

Ritueellab Rituelen zijn een integraal onderdeel van menselijke zingeving. Vanuit deze basisgedachte worden alledaagse rituelen en levensbeschouwelijke rituelen verkend. Hierin blijven we dicht bij huis, dat wil zeggen dat we meer aandacht besteden aan herkenbare rituelen.

Ethiek (goed en kwaad)

Vanuit verschillende ethische stromingen denk je na over ethische dilemma’s in het werkveld.

Heilige boeken De heilige boeken van de vijf wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme) staan centraal. Je maakt kennis met deze geschriften en leert over de leefwereld en de historische situatie waarin zij ontstonden. Verder leer je over de structuur en inhoud van deze heilige boeken. Daarbij worden belangrijke thema’s en hoofdfiguren besproken.

Inspiratie en communicatie

Communiceren kun je leren. Als levensbeschouwelijk professional is het belangrijk dat je de eigenheid/identiteit binnen de levensbeschouwelijke groep die je eventueel vertegenwoordigt, leert kennen en daarover publiekelijk kunt communiceren. Het aanleren van vaardigheden om dit op professionele, reflectieve en vooral ook inspirerende wijze te doen staat centraal.

Leren met kunst

We besteden aandacht aan het vormgeven van leerprocessen waarin er verbindingen worden gelegd tussen levensbeschouwingen en diverse kunstuitingen.

Basis leggen voor je specialisatie

In het propedeusejaar en de eerste helft van het tweede jaar leg je een basis (niveau 1). Zo kun je laten zien dat je klaar bent om je echt te specialiseren in de opleiding van jouw keuze. De focus komt steeds meer te liggen op de praktijk. Maar er komt ook genoeg theorie aan bod. In het tweede jaar moet je in deze fase in totaal 30 ECTS behalen.

Studeren en ontdekken

Student schildert goedheid, wanhoop en liefde

Je volgt colleges over de vraag wat geloof is en hoe je dat definieert. Ook zijn er colleges over de plek van rituelen in de maatschappij en de veelkleurigheid van religieuze verschijnselen en groepen. Bovendien verzorgen mensen uit het werkveld diverse gastcolleges.

In het vak 'heilige boeken' leer je hoe de Bijbel is ontstaan en hoe de Bijbel en andere heilige geschriften, zoals de Thora, tot op de dag van vandaag doorwerken. Verder krijg je colleges over de manier waarop religieuze organisaties zoals scholen, kerken, maar ook vrijwilligersorganisaties zijn georganiseerd. Je leert reflecteren op hun plek in de samenleving.

Verder bezoek je in het eerste jaar een aantal stageplekken om te ontdekken wat het vak van leraar precies inhoudt.

Een gemiddelde studieweek

Je komt voor colleges, leerpleinen en ontmoeting met medestudenten en docenten één dag per week naar Zwolle. Colleges volg je met ongeveer 15 medestudenten. Je verkent de praktijk in een oriënterende stage, waar je in het eerste jaar circa 140 uur aan besteedt. De rest van de tijd maak je opdrachten, bestudeer je literatuur, verzamel en verwerk je informatie en schrijf je papers.

Je krijgt opdrachten, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal over geloof voor jongeren of het bedenken en uitvoeren van een viering voor leerlingen op een vmbo-school. Regelmatig werk je aan opdrachten samen met medestudenten. Ook ontwikkel je vaardigheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en reflectie.