Vrouw die je direct aankijkt

Inhoud module

Voor iedere organisatie, óók in de sector zorg en welzijn, is goed management en ondernemend zijn van groot belang. In deze module leer je wat daar bij komt kijken.

Ondernemen

Tijdens deze module bedenk je een nieuw product of dienst voor je eigen onderneming of voor de organisatie waar je werkzaam bent. Vervolgens stel je een ondernemingsplan op. Je denkt na over wie jij bent als ondernemer, je bedenkt een bedrijfsformule, stelt een marketingplan op en ontwerpt een financieel plan voor de door jou bedachte dienst. Vervolgens presenteer je het ondernemingsplan aan betrokken stake- en shareholders. 

Management

Voor management ligt de nadruk op het zelfstandig of onder begeleiding (operationeel) leidinggeven in de organisatie. Je krijgt zicht op de structuur, cultuur en beleidsontwikkeling van de organisatie en onderzoekt hoe er in de organisatie gewerkt wordt vanuit de visie en missie van de organisatie. Je leert hoe je het proces van bedrijfsvoering en management (in ieder geval op gebied van planning en personeel, budgetbeheer en financieel management) kunt managen (zelfstandig of onder begeleiding) volgens de door de organisatie gestelde richtlijnen. Je verdiept je in de communicatie met medewerkers en klantgericht organiseren.

Module van de deeltijdopleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE)

Deze module is onderdeel van de hbo-opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE) in deeltijd. Door het volgen van deze module kun je mede bepalen of het volgen van de gehele deeltijdopleiding via onze visie van flexibel onderwijs bij jou zou passen qua aard, omvang en belasting. Wanneer je (later) besluit om deze opleiding te volgen, hoef je deze module niet meer te volgen en krijg je deze vrijgesteld.

Studievorm

De module bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online onderwijs en contactonderwijs.

Certificering

Als je de toetsing van de module met een voldoende beoordeling hebt afgerond ontvang je een Certificaat waaruit blijkt dat je een module van 30 EC behaald hebt. Wanneer je (later) besluit om een volledige hbo-opleiding te volgen, dan kun je dit behaalde resultaat inzetten om leeruitkomsten te laten valideren. Binnen de deeltijdopleidingen van het gebied van Gezondheid en Welzijn van Windesheim levert dit maximaal een half jaar vrijstelling op.