Student die aan het bellen is

Studieprogramma

In het studieprogramma wordt gewerkt aan de competenties uit het beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid.

We starten met het uitwisselen van en reflecteren op de eigen verhalen. Daarnaast werken we met eigen casuïstiek en voeren we gedragsexperimenten in de praktijk uit. Je moet hiervoor ruimte hebben in je werk – dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Het programma bevat eveneens een theoretisch deel waarin wordt ingegaan op de kaders en landelijke ontwikkelingen ten aanzien van ervaringsdeskundigheid. Het programma biedt theorie, oefening en reflectie.

Verschillende accenten

  • Uitwisselen eigen ervaringen met stoornissen, problemen en hulpverlening.
  • Herstelverhalen van deelnemers en de vertaling naar cliënten.
  • Het cliëntperspectief in het team en inzet persoonlijke ervaringen.
  • Dilemma’s bij het omgaan met cliënten met herkenbare hulpvragen.
  • Afstand en nabijheid: omgaan met projecties, behoeftes en emoties.
  • De verandering van de invulling van de professionele rol vanwege het gebruik van eigen ervaringskennis.
  • Doelgericht werken aan competenties ervaringsdeskundigheid.
  • Plaats van ervaringsdeskundigheid binnen het professionele team.
  • Casuïstiekbespreking waarin eigen ervaringskennis een rol speelt.
  • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van gedragsexperimenten.