Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Working paper
  • 1 februari 2022
  • Gezonde Samenleving
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Intergenerationele overdracht van ongelijke kansen in Oost-Nederland

Intergenerationele overdracht van ongelijke kansen in Oost-Nederland : een verkennend onderzoek

Samenvatting

Ieder mens zou gelijke kansen moeten hebben op welzijn en gezondheid, maar dat is niet het geval. Oorzaken voor minder kansen op een gezonde fysieke en sociale leefomgeving zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld aan armoede, laaggeletterdheid (oftewel: beperkte basisvaardigheden), onderwijsongelijkheid en gezondheidsachterstanden. Dankzij deze factoren is het lastiger om te participeren in de samenleving. Een andere, nog redelijk onderbelichte, oorzaak van kansenongelijkheid betreft regionale verschillen. De plek en daarmee de regio waar je opgroeit en woont heeft invloed op de kansen die je krijgt in het leven (Notten, 2021). In het eerste deel van dit verkennende onderzoek wordt op basis van desk research een beknopt beeld geschetst van de intergenerationele overdracht van ongelijke kansen in Oost-Nederland rondom de thema’s inkomen en onderwijs. In het tweede deel van dit verkennende onderzoek toetsen we een aantal bevindingen uit de desk research aan de ervaringen van een drietal professionals werkzaam in Oost Nederland.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Emma Middag
  • Natascha Notten