Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen

Onderzoeksproject (afgerond) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.

Muziek, geuren, smaken en beelden roepen bijzondere herinneringen en levensverhalen op bij ouderen. Er komen steeds meer initiatieven van creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals die samen met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers prikkelende activiteiten ontwikkelen waar mensen blij van worden. De gezamenlijke activiteiten geven betekenis en zin aan hun leven. Passieve mensen worden actief en komen weer tot leven. Ze krijgen weer zin!

We onderzoeken de meerwaarde van dit soort initiatieven ten opzichte van de reguliere zorg. Wat vinden kwetsbare ouderen belangrijk in hun leven en wat draagt daaraan bij? Door cocreatie met kwetsbare mensen en hun familie (mantelzorgers) onderzoeken creatieve professionals en zorg- & welzijnsprofessionals samen waar ouderen gelukkig van worden. Hoe kunnen zintuiglijk uitdagende ontwerpen hun geluk zinvol en duurzaam vergroten? Omgaan met elkaar staat centraal. Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering zijn uniciteit, identiteit, respect, cocreatie, creativiteit en persoonlijke beleving essentieel.

Er is nog weinig bekend over dit soort interventies. Wat werkt wel en wat niet, bij wie wel en bij wie niet, bijvoorbeeld. De beschikbare kennis is versnipperd en gaat vaak verloren na afronding van een project. Om creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals handvatten te geven voor de praktijk willen we met discussiebijeenkomsten en onderzoek hun kennis delen en opbouwen. Dat doen we in verschillende onderzoeksactiviteiten.

Activiteiten

  • Onderzoekssymposia 
  • Discussie- en inspiratiebijeenkomsten met creatieve en zorgprofessionals
  • Onderzoekstages van studenten 

Publicaties

Kennissynthese 'Kunst en positieve gezondheid'
Bijlage van 'Kunst en positieve gezondheid'

Partners

Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Interessante links

Buiten komt voorbij 
Een interactieve fietsinstallatie in zorginstellingen die de fysieke en mentale beweging stimuleert van kwetsbare ouderen

Weergaaf
Kwetsbare ouderen participeren creatief in stimulerende leefomgevingen

Zona’s kiosk
Een reizend platform met kunst voor ouderen in zorgcentra

Art & Science of Dementia care
Samenwerkingsproject van Gerrit Rietveld Academie en Cordaan in Amsterdamse zorginstellingen

Alive Inside
iPods met liedjes van vroeger brengen mensen met dementie tot leven

Radio Remember
Radiozender met liedjes van vroeger voor mensen met dementie

Onvergetelijk Stedelijk
Rondleidingen door musea voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Etenstijd
Samen koken en eten - met gerechten van vroeger in zorginstellingen

Lang leve de kunst
Landelijk programma met initiatieven ter bevordering van cultuurparticipatie door ouderen

The Proust Effect. The Senses as Doorways to Lost Memories
Uitgave van Oxford University Press over de wetenschappelijke en artistieke inzichten rondom zintuiglijke herinneringen toepassingen in de ouderenzorg. Auteur: Cretien van Campen