Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie

Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen met dementie en hun naasten hebben te maken met voortdurende veranderingen in hun leven. Dit vraagt om het maken van keuzes over bijvoorbeeld wonen, activiteiten, relaties, financiën en zorg. Hoe komen deze ouderen samen met hun naasten en betrokken hulpverleners tot dergelijke keuzes?

Drie deelstudies

Een multidisciplinair wetenschappelijk consortium onder onze leiding doet een vier jaar durend, omvangrijk onderzoek dat bestaat uit drie deelstudies:

 1. een kwalitatief onderzoek binnen bestaande zorgnetwerken rond mensen met dementie
  Lees meer
 2. een onderzoek naar de profielcompetenties van casemanagers dementie
  Lees meer
 3. een onderzoek rond de ontwikkeling van een digitale keuzehulp, waarmee de professional cliënt en mantelzorger kan ondersteunen bij gezamenlijke keuzes in de zorg
  Lees meer

Screenshot Whiteboard animationIn het onderzoeksprogramma worden kennis en producten ontwikkeld die de zorgprofessionals concreet ondersteunen bij de realisering van een gezamenlijke besluitvorming en de uitvoering van zorgbesluiten in de beoogde netwerken. Tegelijkertijd draagt het bij tot wetenschappelijke kennis over dit proces van shared decision making in de zorgsector. Er zullen tussen 2010 en 2014 deelresultaten worden gepresenteerd.

Bekijk de whiteboard animation

Kennisclips

Het lectoraat maakte kennisclips over gezamenlijke besluitvorming bij dementie:

 1. Beslissingen in het leven van personen met dementie
  Bekijk de kennisclip
 2. Gezamenlijke besluitvorming en dementie
  Bekijk de kennisclip
 3. De acht kenmerken van gezamenlijke besluitvorming bij dementie
  Bekijk de kennisclip
 4. De stappen van gezamenlijke besluitvorming bij dementie
  Bekijk de kennisclip

Programma Professionalisering Casemanagement Dementie

Dit project maakt deel uit van het programma Professionalisering Casemanagement Dementie, een omvangrijk onderzoek- en ontwikkelprogramma gericht op de professionalisering van casemanagement dementie. Andere onderzoeken binnen dit programma zijn Methodisch werken bij dementie en Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie.

 

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

Sia RAAK (financier), Zorgpalet Hoogeveen en Windesheim 
 

 Partners

Alzheimer Nederland, Vilans Kenniscentrum voor de langdurende zorg, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, Geriant, Zorgpalet Hoogeveen, V en VN, Hogeschool Rotterdam, umc St Radboud, VuMc Vrije Universiteit, TNO Human Factors, Hogeschool Utrecht, Stichting Geriant 

 Status lopend

Loes Kater, voormalig manager van het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, vertelt over het onderzoeksproject Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie: