Gezond leven bevorderen bij ouderen

Promotieonderzoek (lopend) - Met de toename van het aantal ouderen in onze samenleving neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Hoe kunnen we de gezondheid van ouderen bevorderen, zodat dit aantal relatief omlaag gaat? En wat kunnen hbo-professionals, zoals wijkverpleegkundigen, hierin betekenen?

Persoonsgericht werken

Het onderzoek richt zich op de beleving van ouderen zelf: hoe ervaren zij gezond leven tijdens het ouder worden? En hoe ervaren ouderen de interactie met professionals als het gaat om gezond leven? Uitgangspunt is dat ouderen zelf ook genoeg expertise en kennis hebben om in te kunnen zetten. Om dit te bevorderen kunnen verpleegkundigen methoden inzetten als Gezamenlijke Besluitvorming en Motiverende Gespreksvoering. Deze twee methoden sluiten nauw aan bij het nieuwe beroepsprofiel van hbo-verpleegkundigen en worden in dit onderzoek nader onderzocht.

Consultatiebureau Ouderen

Een Consultatiebureau voor Ouderen kan mogelijk een gezond leven bevorderen. Dit promotieonderzoek evalueert de werking en effectiviteit van een dergelijke interventie.

Relatie met het onderwijs

In het onderzoek werkt onderzoeker Anne Esther Marcus-Varwijk samen met studenten van de opleiding Verpleegkunde. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de opleiding Verpleegkunde, Toegepaste Gerontologie en Social Work ondersteunen met betrekking tot de thema’s Gezond Ouder Worden, Communicatie en Persoonsgericht Werken.

Publicatie

Marcus-Varwijk, A.E. et al. (2018) Impact of a Nurse-Led Health Promotion Intervention in an Aging Population: Results From a Quasi-Experimental Study on the “Community Health Consultation Offices for Seniors.” Journal of Aging and Health. https://doi.org/10.1177/0898264318804946 

Marcus-Varwijk, A.E. et al. (2016) Optimizing Tailored Health Promotion for Older Adults: Understanding Their  Perspectives on Healthy Living. Gerontology and Geriatric Medicine. https://doi.org/10.1177/2333721415625293

Marcus-Varwijk, A.E. et al (2019) Experiences and views of older people on their participation in a nurse-led health promotion intervention: 'Community Health Consultation Offices for Seniors' https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216494

 Abstract
 Soort kwantitatief en kwalitatief
 Omvang

 

 Financier

 Windesheim en Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen

 Partners

RUG, UMCG, Espria (Icare Evean), Lectoraat de Gezonde Stad, Leyden Academy on Vitality and Ageing

 Status lopend