Co-creatie binnen Living Labs

Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?

We zien dat het bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven gebeurt middels social en product design. Bij social design kan gedacht worden aan bijvoorbeeld nieuwe woon-zorgcorporaties die door (oudere) burgers zijn opgezet. Een voorbeeld van product design voor ouderen betreft handzame verpakkingsvormen. Beide moeten bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.

Cruciale vragen in dit onderzoek zijn: Wat zijn de voorkeuren en onderliggende waarden van deze ouderen? Hoe geven ze vorm aan deze innovaties? Wat zijn de rollen, attitudes en vaardigheden van een professional die de ‘nieuwe’ ouderen als passend ervaren in het vormgeven van een goed betekenisvol leven? Deze onderzoeksvragen vragen om onderzoek waarin oudere volwassenen zelf een centrale rol spelen.

We richten ons op drie thema’s:

  1. Inhoud, betekenis en opbrengsten van co-creatie met ouderen
  2. Werkmethodieken co-creatie
  3. Rollen en competenties van professionals

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is actiegericht en focust op de oudere en diens sociale en fysieke omgeving. Een living lab, zoals LivingLab Assendorp of Wijklab Meppel Ezinge-Oosterboer, is daarbij een goede ingang om met ouderen, professionals, studenten en docenten en onderzoekers vorm te geven aan nieuwe initiatieven. De inzichten die dergelijke innovatieleerwerkplaatsen of living labs opleveren zijn van waarde voor beroeps- en onderwijspraktijken.